Valikko

Kaihtimille uusia standardeja – kuristumisvaara minimoitava

Tukes 22.9.2014 13.47
Tiedote

Sisäkaihtimille on julkaistu uusia turvallisuusstandardeja. Standardeilla halutaan ehkäistä kaihtimien naruista ja lenkeistä aiheutuvia kuristumisonnettomuuksia, joita on sattunut lapsille Euroopassa ja Yhdysvalloissa ja joista osa on johtanut kuolemantapauksiin. Uusien standardien mukaan kaihtimien narujen on pysyttävä poissa pikkulasten ulottuvilta joko rakenteellisilla muutoksilla tai turvalaitteilla. Lisäksi kuristumisvaarasta on varoitettava käyttöohjeissa. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo Suomen markkinoilla olevien kaihtimien turvallisuutta.

Erilaisten kaihtimien narut ja lenkit voivat olla lapsille vaarallisia. Uusilla eurooppalaisilla turvallisuusstandardeilla halutaan estää kaihtimista ja rullaverhoista johtuvia kuristumisonnettomuuksia. Valmistajien, maahantuojien ja myyjien on kiinnitettävä huomiota verhojen ja kaihtimien turvallisuuteen ja mainittava kuristumisvaarasta myös käyttöohjeessa.

Standardi SFS-EN 13120 + A1:n mukaan kuristumisvaara on pyrittävä minimoimaan, kun tuotteessa on pitkiä naruja tai lenkkejä. Kaihtimien narujen ja nyörien on pysyttävä poissa pikkulasten ulottuvilta joko kaihtimien rakenteisiin tehtävillä muutoksilla tai kaihtimien mukana toimitettavalla turvalaitteella. Tuotteissa on oltava varoitus kuristumisvaarasta ja kehotus sijoittaa huonekalut (kuten lasten sängyt ja lipastot) niin, että lapset eivät pääse käsiksi pitkiin naruihin ja lenkkeihin.

Tämä standardi ei koske verhoja tai hyttyssuojia. Standardi ei koske myöskään kaihtimia, jotka ovat omassa suojakuoressaan, paitsi kuristumisvaaran ehkäisemistä koskevien vaatimusten osalta.

Standardit SFS-EN 16433 ja SFS-EN 16434 sisältävät yksityiskohtaiset turvallisuusvaatimukset erilaisille kaihtimille ja testimenetelmiä, joita toiminnanharjoittajat voivat käyttää apuna tuotteiden turvallisuuden varmistamisessa. Nämä standardit koskevat myös hyttyssuojia ja kaihtimia, jotka ovat omassa suojakuoressaan, mutta eivät kankaisia verhoja.

Uudet standardit perustuvat EU-komission päätökseen (477/2011) ja niiden viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L 243, 15.8.2014). Viitetietojen julkaiseminen unionin virallisessa lehdessä tekee standardeista yhdenmukaistettuja eli harmonisoituja standardeja Euroopassa.

Suomen markkinoilla olevien kaihtimien turvallisuutta valvova Tukes selvitti yhdessä Tullin kanssa kaihtimien turvallisuutta sekä kaihtimien varoitusmerkintöjä ja ohjeita vuosina 2011–2012. Valvonnassa löydettiin useita kuristumisvaarallisia kaihtimia, jotka poistettiin markkinoilta (tiedote projektista marraskuussa 2012).

Lue lisää rullaverhojen ja kaihtimien turvallisuudesta Tukesin verkkosivuilta.Standardeja voi ostaa Suomen Standardisoimisliitosta: www.sfs.fi.


Lisätietoja:

Pipsa Korkolainen, ylitarkastaja, p. 029 505 2125
Kari Andersson, erikoissuunnittelija, p. 029 505 2112
[email protected]