Valikko

Kaikkia rakennustuotteita ei ole pakko CE-merkitä

Tukes 13.2.2014 9.00
Tiedote

Viime kesänä voimaantullut EU:n rakennustuoteasetus edellyttää CE-merkintää suurelle osalle rakennustuotteita. Merkintäpakko koskee kuitenkin vain sellaisia rakennustuotteita, jotka kuuluvat yhdenmukaistettujen standardien piiriin. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo Suomen markkinoilla olevien rakennustuotteiden CE-merkintöjä.

EU:n rakennustuoteasetus tuli voimaan 1.7.2013 ja se edellyttää CE-merkintää tietyille rakennustuotteille. Jos tuote kuuluu yhdenmukaistetun standardin piiriin, niin merkintä vaaditaan. Muussa tapauksessa merkintä ei ole pakollinen.  Asetus koskee muun muassa ulko-ovia ja ikkunoita, betonielementtejä, lujuuslajiteltua sahatavaraa ym. tuotteita, joita on tähän saakka voinut valmistaa ilman CE-merkintää. Toisaalta esimerkiksi betoniraudoitteet ja vesihanat jäävät tällä hetkellä pakollisen CE-merkinnän ulkopuolelle. 

Jos haluaa varmistua, kuuluuko tuote jonkin yhdenmukaistetun standardin piiriin, se käy helpoiten hEN-helpdeskissä (www.henhelpdesk.fi ). Se on suomenkielinen sivusto, josta voi helposti hakea tuotenimikkeillä yhdenmukaistettuja standardeja. Standardien soveltamisaloja voi tarkastella tarkemmin SFS:n sivustolla sales.sfs.fi ilmaiseksi. 

Osa rakennustuotteista voidaan CE-merkitä myös vapaaehtoisen ETA-menettelyn kautta.  Sellaista rakennustuotetta, joka ei kuulu yhdenmukaistetun standardin soveltamisalaan tai ETA-menettelyn piiriin, ei saa varustaa rakennustuoteasetuksen mukaisella CE-merkinnällä. 

CE-merkinnällä valmistaja vakuuttaa, että tuote on EU-lainsäädännön mukainen. Rakennustuotteiden CE-merkinnän tavoitteena on parantaa rakennustuotteiden vertailukelpoisuutta. Se helpottaa rakentamista ja suunnittelua, koska tuotteiden ominaisuudet ilmoitetaan yhdenmukaisella tavalla. CE-merkintä korvaa kansalliset tuotehyväksynnät ja edistää siten rakennustuotteiden vapaata liikkuvuutta EU:n sisämarkkinoilla jäsenmaasta toiseen. Merkintävaatimukset ovat samat kaikkialla EU-maissa, joten kuluttaja voi luottaa tuotteen ominaisuuksiin riippumatta sen kotimaasta.

Tukes valvoo Suomen markkinoilla olevien rakennustuotteiden CE-merkintöjä.  Kunnan rakennusvalvontaviranomainen seuraa tuotteiden käyttöä ja tarpeen vaatiessa ilmoittaa Tukesille havaitsemistaan epäkohdista rakennustuotteiden CE-merkinnöissä.

Lisätietoja:  
yli-insinööri Heikki Viitala puh. 029 5052 591, [email protected]