Valikko

Kaivosluparuuhkien purkaminen päässyt hyvään vauhtiin

Tukes 9.7.2012 8.29
Tiedote

Valtaushakemusten ja varausilmoitusten käsittely on päässyt hyvään vauhtiin Turvallisuus ja kemikaaliviraston (Tukes) kaivosryhmän ensimmäisenä toimintavuonna, vaikka vanhan kaivoslain mukaisia, mineraalien etsimiseen oikeuttavia valtaushakemuksia on edelleen käsittelemättä yli 400. Tukes on myös käynnistänyt lupiin liittyvät valvontakäynnit malminetsintä- ja kullanhuuhdonta-alueilla.

Kaivosviranomaisten toiminta koki viime kesänä Suomessa suuria muutoksia. Heinäkuun alussa 2011 tuli voimaan uusi kaivoslaki. Samaan aikaan kaivoslupa-asiat siirtyivät työ- ja elinkeinoministeriöltä Tukesiin ja kaivosasioille perustettiin uusi toimipiste Rovaniemelle.

– Harvoin hallinnossa tapahtuu näin monta muutosta yhtä aikaa. Olen tyytyväinen, että pystymme jo tuottamaan tasaiseen tahtiin päätöksiä. Hakemuksiin liittyvän ruuhkan purkamiseen vaikuttaa positiivisesti vuoden aikana kaksinkertaistunut kaivosryhmän henkilökunta, kaivosyli-insinööri Terho Liikamaa Tukesista sanoo.

Tällä hetkellä Tukesissa käsitellään sekä vanhan kaivoslain aikana haettuja valtaushakemuksia ja kaivospiirihakemuksia että uuden kaivoslain mukaisia varausilmoituksia ja kullanhuuhdontalupahakemuksia.

Vanhan lain mukaisella valtaushakemuksella tarkoitetaan yrityksen lupaa tutkia valtaamaltaan alueelta, löytyykö maaperästä mineraaleja. Uudessa laissa valtaushakemusta vastaa malminetsintälupa. Uuden lain mukaan yritys voi hakea ennen malminetsintälupaa varausilmoitusta, joka antaa etuoikeuden hakea malminetsintälupaa enintään kahden vuoden sisällä. Vanhan lain mukaisella kaivospiirihakemuksella haetaan lupaa hyödyntää maaperässä olevia mineraaleja. Uudessa laissa kaivospiirihakemusta vastaa kaivoslupa.

Tukesin tavoitteena on saada käsiteltyä vanhan lain mukaiset valtaushakemukset vuoden 2013 loppuun mennessä. Myös sellaisia uuden lain mukaisia malminetsintähakemuksia on jo valmistelussa, jotka ovat jatkolupia valtauksille.

Jonossa olevat hakemukset (tilanne 1.7.2012)

Päätöksiä tehty 2012

Vanhan kaivoslain mukaiset valtaushakemukset

441

71

Uuden kaivoslain mukaiset varausilmoitukset

97

76

Kullanhuuhdontaluvat

53

38

Uuden kaivoslain mukaiset malminetsintähakemukset

217

0

Vanhan kaivoslain mukaiset kaivospiirihakemukset

58

2

Uuden kaivoslain mukaiset kaivosluvat

5

0

Valvontakäynnit alkamassa malminetsintä- ja kullanhuuhdonta-alueilla

Kiinnostus Suomen mineraalien etsimiseen ja hyödyntämiseen on edelleen suuri.

– Malminetsintälupia on haettu samaan tahtiin kuin kuusi vuotta sitten, jolloin innostus toden teolla alkoi, Liikamaa sanoo.

Uusi kaivoslaki velvoittaa viranomaisia vanhaa lakia enemmän valvomaan yritysten toimintaa. Tukesissa onkin käynnistetty myös lupiin liittyviä valvontakäyntejä maastossa.

– Kullanhuuhdonta-alueilla Lapissa on jo tänä kesänä tehty järjestelmällistä valvontaa. Valvontakäyntejä tehdään tänä kesänä myös malminetsintäalueilla ja samalla kehitetään yritysten vuosiraportointiin tukeutuvia menettelyjä valvonnassa, kaivosyli-insinööri Terho Liikamaa sanoo.

Lisätietoja:

kaivosyli-insinööri Terho Liikamaa, p. 010 6052 117

sähköposti: [email protected]

http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kaivokset/