Kandidaattilistaa päivitetty kahdella lisääntymismyrkyllisellä aineella

9.2.2021 9.53
Uutinen

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) on laajentanut REACHin erityistä huolta aiheuttavien aineiden (SVHC) listaa eli kandidaattilistaa. Lisätyt aineet ovat lisääntymiselle vaarallisia aineita. Listalla on nyt 211 ainetta.

Kaksi lisääntymiselle vaarallista ainetta on tunnistettu SVHC-aineiksi ja ne on lisätty kandidaattilistalle. Aineita käytetään mm. musteissa ja väriaineissa sekä muovi- ja kumirenkaiden valmistuksessa.

Kandidaattilistalle lisätyt aineet ovat:

  • bis(2-(2-metoksietoksi)etyyli)eetteri
  • dioktyylitinadilauraatti, stannaani, dioktyyli-, bis(kookosasyylioksi) johdannaiset ja muut stannaani-, dioktyyli-, bis(rasva-asyylioksi) johdannaiset, joissa C12 on rasva-asyylioksi-osan hallitseva hiililuku

Aineen lisääminen kandidaattilistalle aiheuttaa yrityksille velvoitteita, jotka voivat koskea ainetta sellaisenaan, seoksissa tai esineissä. SVHC-aineisiin liittyvät velvoitteet ovat:

  • käyttöturvallisuustiedotteen toimittaminen SVHC-aineista tai niitä sisältävistä seoksista – aineiden ja seosten toimittajat
  • ilmoittaminen Euroopan kemikaalivirastolle (ECHA) esineen sisältämästä SVHC-aineista – esineiden tuottajat ja maahantuojat
  • tiedottaminen asiakkaalle esineen sisältämästä SVHC-aineista esineen turvallisen käytön mahdollistamiseksi – esineiden toimittajat
  • tietojen toimittaminen ECHAn SCIP-tietokantaan esineistä, jotka sisältävät SVHC-aineita, ympäristöministeriön suosituksen mukaisesti tammikuusta 2021 alkaen (kansallisen lainsäädännän voimaantulo arviolta kesällä 2021) – esineiden toimittajat. 

Kandidaattilistalta aine voi päätyä luvanvaraiseksi, jolloin aineen käyttöön vaaditaan lupa Euroopan komissiolta.

Lisätietoja:

ECHA: Candidate list updated with two chemicals that are toxic for reproduction
Eritystä huolta aiheuttavat aineet (SVHC)
Kemikaalineuvonta yrityksille

   

REACH