Kandidaattilistaa päivitetty neljällä SVHC-aineella

5.8.2020 8.56
Uutinen

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) on laajentanut REACHin erityistä huolta aiheuttavien aineiden (SVHC) listaa eli kandidaattilistaa. Lisätyistä aineista kolme on lisääntymiselle vaarallisia aineita ja yksi hormonitoimintaa häiritsevä aine. Listalla on nyt 209 ainetta.

Seuraavat aineet on tunnistettu SVHC-aineiksi ja ne on lisätty kandidaattilistalle:

  • 1-vinyyli-imidatsoli – käytetään formulaatioissa ja monomeerina polymeerien valmistuksessa
  • 2-metyyli-imidatsoli – käytetään katalyyttinä ja pinnoitetuotteiden valmistuksessa
  • dibutyylibis(pentaani-2,4- dionato-O,O')tina – käytetään katalyyttinä ja lisäaineena muovien valmistuksessa
  • butyyli-4-hydroksibentsoaatti – käytetään kosmetiikassa, henkilökohtaisissa hygieniatuotteissa ja lääkkeissä.

Aineen lisääminen kandidaattilistalle aiheuttaa yrityksille velvoitteita, jotka voivat koskea ainetta sellaisenaan, seoksissa tai esineissä. SVHC-aineisiin liittyvät velvoitteet ovat:

  • käyttöturvallisuustiedotteen toimittaminen SVHC-aineista tai niitä sisältävistä seoksista – aineiden ja seosten toimittajat
  • ilmoittaminen Euroopan kemikaalivirastolle (ECHA) esineen sisältämästä SVHC-aineista – esineiden tuottajat ja maahantuojat
  • tiedottaminen asiakkaalle esineen sisältämästä SVHC-aineista esineen turvallisen käytön mahdollistamiseksi – esineiden toimittajat
  • tietojen toimittaminen ECHAn SCIP-tietokantaan esineistä, jotka sisältävät SVHC-aineita, tammikuusta 2021 alkaen – esineiden toimittajat.

Kandidaattilistalta aine voi päätyä luvanvaraiseksi, jolloin aineen käyttöön vaaditaan lupa Euroopan komissiolta.

Lisätietoja:

ECHA: Candidate List update: Four new hazardous chemicals to be phased out

Eritystä huolta aiheuttavat aineet (SVHC)

Kemikaalineuvonta yrityksille
 

REACH