Hyppää sisältöön

Kandidaattilistalle ehdotetaan N-(hydroksimetyyli)akryyliamidia - kommentoi ehdotusta

Julkaisuajankohta 28.3.2022 10.09
Uutinen

Euroopan kemikaalivirasto ECHA ehdottaa N-(hydroksimetyyli)akryyliamidin tunnistamista erityistä huolta aiheuttavaksi aineeksi eli SVHC-aineeksi, mikä tarkoittaa sen lisäämistä REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 luvanvaraisten aineiden kandidaattilistalle. Kandidaattilistalla on ennestään 223 ainetta.

N-(hydroksimetyyli)akryyliamidia ehdotetaan syöpää aiheuttavana ja perimää vaurioittavana aineena lisättäväksi kandidaattilistalle. Lisätietoa ja kommentointilomakkeen löydät ECHAn verkkosivulta. Ehdotusta on mahdollista kommentoida 19.4.2022 saakka.

Kommentteja voi esittää ehdotetun SVHC-aineen ominaisuuksista, käytöistä ja vaihtoehdoista. Saatujen kommenttien perusteella aine joko lisätään suoraan kandidaattilistalle tai aineen lisäämisestä kandidaattilistalle päätetään jäsenvaltioiden komiteassa. Jos jäsenvaltioiden komitea ei pääse asiasta yksimielisyyteen, asia siirretään Euroopan komissiolle. SVHC-aine voi päätyä luvanvaraisten aineiden luetteloon.

Yrityksille aiheutuvat velvoitteet koskevat SVHC-ainetta sellaisenaan, seoksessa tai esineessä:

Lisätietoa SVHC-aineista löydät Tukesin SVHC-sivulta.

Lisätietoja:
Kemikaalineuvonta yrityksille
 

REACH