Hyppää sisältöön

Kandidaattilistalle ehdotetaan yhdeksää ainetta – kommentoi SVHC-ehdotuksia

Julkaisuajankohta 13.9.2022 8.39
Uutinen

Euroopan kemikaalivirasto ECHA ehdottaa yhdeksän aineen tunnistamista erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi eli SVHC-aineiksi, mikä tarkoittaa niiden lisäämistä REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 luvanvaraisten aineiden kandidaattilistalle. Kandidaattilistalla on ennestään 224 ainetta.

Kandidaattilistalle ehdotetut aineet ovat:

  • 4,4’-sulfonyylidifenoli (bisfenoli S)
  • perfluoriheptaanihappo (PFHpA) ja sen suolat
  • melamiini
  • isobutyyli-4-hydroksibentsoaatti
  • bis(2-etyyliheksyyli)tetrabromiftalaatti, joka kattaa minkä tahansa yksittäisen isomeerien ja/tai niiden yhdistelmän
  • bariumdibooriteraoksidi
  • 2,2,3,3,5,5,6,6-oktafluori-4-(1,1,1,2,3,3,3-heptafluoripropan-2-yyli)morfoliinin ja 2,2,3,3,5,5,6,6-oktafluori-4-(heptafluoripropyyli)morfoliinin reaktiomassa
  • tetrabromibisfenoli-A
  • 1,1'- [etaani-1,2-diyylibisoksi]bis[2,4,6-tribromibentseeni]

Esimerkkejä aineiden käytöistä löydät ECHAn viikkouutisista. Tarkempia tietoja aineista ja kommentointilomakkeet löydät ECHAn verkkosivulta. Ehdotuksia on mahdollista kommentoida 17.10.2022 saakka.

Kommentteja voi esittää aineiden erityistä huolta aiheuttavista ominaisuuksista, käytöistä ja vaihtoehdoista. Saatujen kommenttien perusteella aine joko lisätään suoraan kandidaattilistalle tai aineen lisäämisestä kandidaattilistalle päätetään jäsenvaltioiden komiteassa. Jos jäsenvaltioiden komitea ei pääse asiasta yksimielisyyteen, asia siirretään Euroopan komissiolle. SVHC-aine voi päätyä luvanvaraisten aineiden luetteloon.

Yrityksille aiheutuvat velvoitteet koskevat SVHC-ainetta sellaisenaan, seoksessa tai esineessä:

Lisätietoa SVHC-aineista löydät Tukesin SVHC-sivulta.

Lisätietoja:
Kemikaalineuvonta yrityksille

REACH
 
Sivun alkuun