Hyppää sisältöön

Kandidaattilistalle neljä SVHC-ainetta

Julkaisuajankohta 27.1.2022 8.46
Uutinen

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) on lisännyt neljä ainetta erityistä huolta aiheuttavien aineiden (SVHC-aineiden) listalle eli kandidaattilistalle. Listalla on nyt 223 SVHC-ainetta.

Kandidaattilistalle lisätyt aineet ovat:

  • 6,6'-di-tert-butyyli-2,2'-metyleenidi-p-kresoli
  • tris(2-metoksietoksi)vinyylisilaani  
  • (±)-1,7,7-trimetyyli-3-[(4-metyylifenyyli)metyleeni]bisyklo [2.2.1]heptaani-2-oni, joka kattaa minkä tahansa yksittäisen isomeerin ja/tai niiden yhdistelmän (4-MBC)
  • S-(Trisyklo(5.2.1.02,6)deka-3-eeni-8(tai 9)-yyli-O-(isopropyyli tai isobutyyli tai 2-etyyliheksyyli)-O-(isopropyyli tai isobutyyli tai 2-etyyliheksyyli)fosforiditioaatti

Syyn aineen lisäämiseen sekä esimerkkejä aineen käytöistä löydät ECHAn uutisesta.

Aineen lisääminen kandidaattilistalle aiheuttaa yrityksille velvoitteita, jotka voivat koskea ainetta sellaisenaan, seoksissa tai esineissä. SVHC-aineisiin liittyvät velvoitteet ovat:

  • käyttöturvallisuustiedotteen toimittaminen SVHC-aineista tai niitä sisältävistä seoksista – aineiden ja seosten toimittajat
  • ilmoittaminen Euroopan kemikaalivirastolle (ECHA) esineen sisältämästä SVHC-aineista – esineiden tuottajat ja maahantuojat
  • tiedottaminen asiakkaalle esineen sisältämästä SVHC-aineista esineen turvallisen käytön mahdollistamiseksi – esineiden toimittajat
  • tietojen toimittaminen ECHAn SCIP-tietokantaan esineistä, jotka sisältävät SVHC-aineita – esineiden toimittajat. 

Kandidaattilistalta aine voi päätyä luvanvaraiseksi, jolloin aineen käyttöön vaaditaan lupa Euroopan komissiolta.

Lisätietoja:
ECHAn uutinen: Four hazardous chemicals added to the Candidate List 
Eritystä huolta aiheuttavat aineet (SVHC) Tukesin verkkosivulla
Kemikaalineuvonta yrityksille

REACH