Kasvinsuojeluaineet eivät aiheuttaneet Euran kimalaiskuolemia

Tukes
25.8.2016 12.02
Tiedote

Kimalaisten massakuolema Eurassa ei johtunut kasvinsuojeluaineiden käytöstä. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) selvitysten perusteella kimalaiset eivät kuolleet kasvinsuojeluainemyrkytykseen.

Sadat kuolleet kimalaiset tienpientareella herättivät Eurassa ohikulkijan huomion alkukesällä. Kimalaisten massakuolemalle kesäkuussa ei keksitty luonnollista selitystä, minkä vuoksi kuolemien syyksi epäiltiin kasvinsuojeluaineita. Tukesin kasvinsuojeluainevalvonnassa kimalaisista ei kuitenkaan löytynyt merkittäviä määriä kasvinsuojeluaineita.

Vuosittain Tukesin tietoon tulee muutamia epäilyjä pölyttäjien, kuten esimerkiksi mehiläisten ja kimalaisten, kasvinsuojeluainemyrkytyksistä. Näissä tapauksissa kuolemien syyn selvittäminen aloitetaan tarkastelemalla pölyttäjäkuolemien laajuutta ja mahdollisia luonnollisia pölyttäjien kuolinsyitä. Esimerkiksi mehiläisten kuolemat saattavat johtua niitä vaivaavista taudeista.

Jos pölyttäjien kuoleman syyksi epäillään kasvinsuojeluainemyrkytystä, tutkitaan niistä ja tarvittaessa myös esimerkiksi hunajasta kasvinsuojeluaineiden määriä. Tulosten perusteella arvioidaan, onko kasvinsuojeluaineilla ollut merkitystä kuolemissa. Kuolemien syyn arvioinnissa Tukesia auttavat Suomen Mehiläishoitajien Liitto ja Elintarviketurvallisuusvirasto Evira.

Jos pölyttäjistä todetaan merkittäviä määriä kasvinsuojeluainejäämiä, valvotaan alueen kasvinsuojeluaineiden käyttöä tarkemmin. Pölyttäjät saattavat altistua niille haitallisille kasvinsuojeluaineille esimerkiksi, jos niitä ruiskutetaan ohjeiden vastaisesti pölyttäjien lentoaikaan.

Tämän kesän kimalaiskuolemat Eurassa eivät johtuneet kasvinsuojeluaineista. Kasvinsuojeluaineet voivat kuitenkin aiheuttaa pölyttäjien kuolemia, kuten esimerkiksi viime vuonna tapahtui Loimaalla.

Tukes kehittää kasvinsuojeluaineiden valvontaa mehiläiskuoleminen tutkinnassa (Tiedote 28.1.2016)

Lisätietoa kasvinsuojeluaineiden valvonnasta:

Ylitarkastaja Lotta Kaila

puh. 029 5052 084

sähköposti muotoa: [email protected]