Kasvinsuojeluaineiden käyttö turvallisella tasolla lasten ja nuorten suosimilla alueilla

Tukes
19.1.2016 10.35
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) valvonnan perusteella kasvinsuojeluaineita käytetään lasten ja nuorten suosimilla viheralueilla vähän ja käyttäjät tiedostavat aineiden riskit hyvin.  Tukes selvitti viime vuonna kasvinsuojeluaineiden käytöstä aiheutuvia riskejä muun muassa leikkipuistoissa, kuntien viheralueilla ja huvipuistoissa. Tavoitteena oli varmistaa, ettei kasvinsuojeluaineista aiheudu erityistä riskiä terveydelle tai ympäristölle. 

Valvonnassa tarkastettiin, että kasvinsuojeluaineiden käytöstä on pidetty kirjaa ja että niitä on käytetty ja varastoitu käyttöohjeiden mukaisesti. Lisäksi valvonnassa selvitettiin, miten ehkäistään alueella liikkuvien altistuminen kasvinsuojeluaineille.

Tarkastetuissa 56 kohteessa kasvinsuojeluaineiden käyttö oli pääsääntöisesti vähäistä. Kasvinsuojeluaineita ei esimerkiksi käytetty ollenkaan leikkipuistoissa muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Eniten käytetty valmiste oli glyfosaatti. Glyfosaattia käytettiin varsinkin viher- ja katualueilla sekä jättiputkien torjuntaan.

Valvonnan perusteella ulkopuolisten altistumista kasvinsuojeluaineille ehkäistään hyvin. Tällaisia toimenpiteitä olivat muun muassa kasvinsuojeluainekäsittelyn ajoittaminen ajankohtaan, jolloin alueella ei liiku paljon ihmisiä, käsittelyistä tiedottaminen varoituskylteillä ja ruiskutusten välttäminen alueilla, joissa liikutaan runsaasti.

Eniten puutteita löytyi kasvinsuojeluaineiden käytön kirjanpidossa. Näissä kohteissa kasvinsuojeluaineiden käyttö oli kuitenkin vähäistä, joten kirjanpidon puuttuminen ei aiheuttanut merkittävää riskiä. Muutamassa kohteessa oli puutteita kasvinsuojeluaineiden varastoinnissa, ja muutama toimija oli käyttänyt Suomessa hyväksymättömiä kasvinsuojeluaineita. Kyseiset valmisteet olivat kivetysten ja käytävien rikkakasvitorjuntaan tarkoitettuja etikka- ja sitruunahappovalmisteita. Kasvinsuojeluaineiden käyttäjiä on ohjeistettu korjaamaan valvonnassa havaitut pienet puutteet.

Kasvinsuojeluaineiden ammattimaisesta käytöstä pidettävä kirjaa

Kaikkien kasvinsuojeluaineiden ammattimaisten käyttäjien on pidettävä kirjaa kasvinsuojeluaineiden käytöstä vähintään kolmen vuoden ajan. Kirjanpidosta pitää näkyä käytettyjen valmisteiden nimet, käyttöajat, annosten suuruus, käyttöalat ja käyttökohteet. Kaikkien Suomessa käytettyjen kasvinsuojeluaineiden tulee olla Tukesin hyväksymiä ja niiden etiketistä pitää löytyä nelinumeroinen rekisterinumero. Hyväksytyt valmisteet löytyvät Tukesin kasvinsuojeluainerekisteristä osoitteesta www.tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri. Kasvinsuojeluaineita pitää käyttää ja varastoida niiden etiketistä löytyvien käyttöohjeiden mukaisesti.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Lotta Kaila

p. 029 5052 084, sähköposti: [email protected]

Kysymyksia ja vastauksia glyfosaatista (Tukesin verkkolehden juttu)