Hyppää sisältöön

Kasvinsuojeluaineiden käyttöä harkittava tarkkaan julkisilla alueilla

Tukes
Julkaisuajankohta 16.6.2017 12.12
Tiedote

Kasvinsuojeluaineisiin turvautumista julkisilla alueilla on aina punnittava huolellisesti ja ensisijaisesti on syytä suosia muita kuin kemiallisia torjuntamenetelmiä. Jos kasvinsuojeluainekäsittely kuitenkin katsotaan tarpeelliseksi, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa käyttämään vain hyväksyttyjä valmisteita ja suosittelee merkitsemään käsitellyt alueet.

Tukesin tekemän selvityksen mukaan julkisilla paikoilla käytetään jonkin verran kasvinsuojeluaineita. Käsiteltyjen alueiden merkitsemiseen ei ole lakisääteistä velvoitetta, mutta Tukes suosittelee merkitsemistä alueilla, joilla liikkuu ihmisiä ja lemmikkieläimiä. Käsiteltyjen alueiden merkinnät on hyvä olla esillä niin kauan kuin ruiskute on kuivahtanut.

Käyttäjä voi myös tehdä ennakkoilmoituksen käsiteltävästä alueesta. Käyttäjä harkitsee itse, miten hän käytännössä toteuttaa ilmoittamisen ja merkinnät.

Kasvinsuojeluaineiden käyttöohjeita ja käytöstä annettuja rajoituksia on noudatettava. Kaikki tarvittavat merkinnät löytyvät valmisteen myyntipäällyksen tekstistä.

Kasvinsuojeluaineita käytetään julkisilla alueilla maltillisesti

Tukes kartoitti toissa vuonna kasvinsuojeluaineiden käytön riskejä muun muassa leikkipuistoissa, kuntien viheralueilla ja huvipuistoissa. Tavoitteena oli varmistaa, etteivät aineet aiheuta erityistä riskiä terveydelle tai ympäristölle. Tarkastetuissa kohteissa niiden käyttö oli pääsääntöisesti vähäistä. Kasvinsuojeluaineita ei ruiskutettu ollenkaan esimerkiksi leikkipuistoissa muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.  

Valvonnan perusteella todettiin, että ulkopuolisten altistumista kasvinsuojeluaineille ehkäistään hyvin. Altistumista vähentäviä toimenpiteitä olivat muun muassa käsittelyn ajoittaminen ajankohtaan, jolloin alueella ei liiku paljon ihmisiä, käsittelyistä tiedottaminen varoituskylteillä ja ruiskutusten välttäminen vilkkailla alueilla.

Käyttö ammattitoiminnassa edellyttää kasvinsuojelututkintoa

Kasvinsuojeluaineiden käyttö ammattitoiminnassa edellyttää kasvinsuojelututkinnon suorittamista viiden vuoden välein. Lisäksi aineiden käytöstä on pidettävä kirjanpitoa, josta käyvät ilmi valmisteiden nimet, annosten suuruus sekä käyttöajat, -alat ja -kohteet.

Kaikkien Suomessa käytettävien kasvinsuojeluaineiden on oltava Tukesin hyväksymiä ja niiden etiketistä pitää löytyä nelinumeroinen rekisterinumero. Hyväksytyt valmisteet voi tarkistaa Tukesin rekisteristä www.tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri.

Julkisilla alueilla glyfosaattia sisältäviä valmisteita käytetään varsinkin viher- ja katualueilla sekä vieraslajien torjuntaan. Glyfosaatti on aiheuttanut viime vuosina paljon keskustelua sen syöpävaaraepäilyjen vuoksi. Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) mukaan glyfosaattia ei luokitella syöpävaaralliseksi. Sen sijaan haitalliseksi arvioitua POEA-apuainetta (polyetoksiloitua talialkyyliamiinia) sisältävien valmisteiden myynti ja jakelu on kielletty. Niitä voidaan käyttää vielä 31.3.2018 asti, minkä jälkeen valmisteet poistuvat kasvinsuojeluainerekisteristä.

Kielto koskee seuraavia glyfosaattivalmisteita:

 -         Barclay Gallup 360 (rek.nro 2920)

-          Clinic 360 SL (rek.nro 1822)

-          Glyfokem 360 (rek.nro 2011)

-          Glyfokem 360 I (rek.no. 3127)

-          Glyfonova 360 SL (rek.nro 1712)

-          Glyphogan 480 SL (rek.nro 2950)

-          Keeper Spray (rek.nro 2995)

-          Keeper Tiiviste (rek.no. 2996)

-          Rambo 360 (rek.nro 1917)

-          Ranger (rek.nro 2856)

-          Rodeo (rek.nro 1911)

-          Roundup (rek.nro 1403)

-          Roundup Max (rek.nro 1910)

Lisätietoja

Johtava asiantuntija Eija-Leena Hynninen, puh. 029 5052 049, [email protected]

Ylitarkastaja Liisa Hirvonen, puh. 029 5052 040, [email protected]

 
Sivun alkuun