Valikko

Kasvinsuojeluaineiden ruiskutusetäisyydet vesistöistä muuttuvat

Tukes 29.6.2012 8.20
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) arvioi parhaillaan kasvinsuojeluaineiden vesistöille aiheuttamia riskejä uudelleen. Arvioinnin myötä vesistöjen rannoille jätettävien suojakaistojen leveydet muuttuvat. Valtaosaa kasvinsuojeluaineista saa jatkossa ruiskuttaa aiempaa lähempänä rantaa. Suojaetäisyydet vesistöstä puolestaan kasvavat viljelyksillä, joissa kasvusto on korkeaa ja kasvinsuojeluainetta kulkeutuu tuulen mukana helposti. Lisäksi noin viidennes kasvinsuojeluaineista on jatkossa ruiskutettava tuulikulkeumaa vähentävillä suuttimilla.  

Suojakaistojen tarkoituksena on vähentää kasvinsuojeluaineista vesistöjen kasveille ja eläimille aiheutuvia haittoja. Suomessa kasvinsuojeluaineiden vesistöjen varrelle jätettävien suojakaistojen asettamisesta vastaa Tukes.

Nykyiset vesistönsuojakaistat on asetettu kasvinsuojeluaineiden myrkyllisyyden perusteella. Parhaillaan tehtävässä arvioinnissa otetaan myrkyllisyyden lisäksi huomioon kasvinsuojeluaineen käyttömäärä hehtaaria kohden sekä arvioitu tuulikulkeuma. Näin saadaan arvio ruiskutuksesta aiheutuvasta kuormasta pellon tai muun viljelmän viereiseen vesistöön. Vastaava arviointitapa on jo käytössä useassa Euroopan maassa.

Suomessa on käytössä vajaa 300 ruiskutettavaa, ammattikäyttöön tarkoitettua kasvinsuojeluainetta, ja niiden kaikkien suojaetäisyydet arvioidaan uudelleen. Arvioinnin on tarkoitus valmistua tämän vuoden aikana. Ennen kuin uudet vesistöjen suojakaistat otetaan käyttöön, Tukes kuulee myös viljelijöitä käytännön toteutuksesta.

Viljelijän on tiedettävä, mihin ja millainen suojakaista pitää jättää. Viljelijöiden keskuudessa on ollut epävarmuutta siitä, mikä vesialue luetaan vesistöksi.

– Vanhastaan suojakaista on täytynyt jättää sellaisten vesien varsille, joissa pystyy kulkemaan soutuveneellä myös kuivimpana aikana vuodesta. Tämä ei kuitenkaan välttämättä ole tarkoituksenmukaisin määritelmä tulkinnan ja viljelijöiden tasa-arvoisen kohtelun kannalta. Tukes selkeyttää vesistön määritelmän uuden vesilain pohjalta yhdessä ministeriöiden kanssa samalla, kun kasvinsuojeluaineiden riskejä arvioidaan uudelleen. ylitarkastaja Leona Mattsoff Tukesista kertoo.

Tukes vastaa kysymyksiin Okra-messuilla

Tukes osallistuu Okra-maatalousnäyttelyyn Oripään lentokentällä 4. –7.7. Tukesin messuosastolla jaetaan tietoa ajankohtaisista kasvinsuojeluaineasioista.

Tukesin osasto sijaitsee T-hallissa, jossa Tukesin asiantuntijat vastaavat kasvinsuojeluaineisiin liittyviin kysymyksiin.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Leona Mattsoff, p. 0400 148 632

jaostopäällikkö Eija-Leena Hynninen, p. 040-552 1858

sähköpostit: [email protected]

Ajo-ohjeet ja lisätietoja Okra-messuista näyttelyn kotisivuilta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) suojelee ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä turvallisuusriskeiltä. Tukes edistää monialaisesti teknistä turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta sekä kuluttaja- ja kemikaaliturvallisuutta. Tukes valvoo toimialojensa tuotteita, palveluita ja tuotantojärjestelmiä ja toimeenpanee niihin liittyvää lainsäädäntöä. Tukesissa työskentelee noin 200 henkilöä, päätoimipaikat ovat Helsinki, Tampere ja Rovaniemi.