Kauppakeskuksille suositus painelaitteiden ja kaasulaitteiden hallinnointiin

20.2.2019 12.22
Uutinen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) suosittelee kaikkia kauppakeskuksia tarkistamaan, että käytössä olevat paine- ja kaasulaitteet soveltuvat käyttökohteisiinsa. Tukes on valvonnassaan havainnut puutteita kauppakeskuksessa olevien painelaitteiden ja kaasulaitteiden hankinnassa, asennuksissa ja määräaikaistarkastuksissa.

Tukes teki valvontakäynnin suureen kauppakeskukseen ja havaitsi muun muassa paine- ja kaasulaitteiden hankintaan, asennuksiin ja määräaikaistarkastuksiin liittyviä puutteita. Kauppakeskuksen kiinteistöhuollon mukaan kauppiaat, ravintolat ja muut paine- ja kaasulaitteita käyttävät yritykset hankkivat itse tarvitsemansa laitteet.

Kauppakeskuksissa on useita painelaitteiden ja kaasulaitteiden omistajia ja haltijoita, joiden kaikkien on tärkeä tuntea laitteet ja osata toimia niiden kanssa turvallisesti ja lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Ei riitä, että kauppakeskuksen kiinteistöomistaja tunnistaa lainsäädännön vaatimukset, vaan jokaisen kiinteistöön sijoittuneen toimijan pitää tunnistaa heitä koskevat velvoitteet.

Tukes kehottaa myös varmistamaan, että laitteita pidetään kunnossa ja huolto- ja määräaikaistarkastukset tehdään säännöllisesti. Lisäksi on syytä varmistaa, että kaikille painelaitteille on nimetty vastuuhenkilöt. Työntekijät on perehdytettävä laitteiden turvalliseen käyttöön.

Jos vaatimuksia ei noudateta, on mahdollista, että laitteista aiheutuu vaaraa ihmisille tai omaisuudelle.

Tukes seuraa tilannetta ja tekee tarvittaessa tarkastuksia myös muihin kauppakeskuksiin.

Huomioi nämä, jos toimit kauppakeskuksessa ja käytössäsi on painelaitteita:

 • Kun hankit painelaitteita, huomioi painelaitelainsäädännön vaatimukset. Käytä hankinnassa tarvittaessa apuna teknistä asiantuntijaa.
 • Suunnittele painelaitteiden sijoituspaikka siten, että painelaitteita voidaan huoltaa ja tarkastaa eikä sijoituspaikka vaaranna muiden turvallisuutta. Painelaitetta ympäröivä tila ja rakenteet on suunniteltava ja toteutettava siten, ettei mahdollinen paineen purkautuminen vaaranna muiden turvallisuutta tai rakenteiden kestävyyttä.
 • Hiilidioksidikylmälaitteiston konehuoneessa tulee olla vuotoilmaisin tukehtumisvaaran vuoksi, koneellinen ilmanvaihto ja hätäpysäytyskytkin konehuoneen oven ulkopuolella.
 • Teetä painelaitteiden ja niihin liittyvien putkistojen asennukset ammattiliikkeellä. Älä tee asennuksia itse.
 • Rekisteröi painelaite tarvittaessa. Tarkastuslaitos tarkastaa painelaitteen ja hoitaa rekisteröinnin Tukesiin. Suuret painelaitteet rekisteröidään, esim. hiilidioksidikylmälaitteiston painesäiliö rekisteröidään, kun paineen ja tilavuuden lukuarvojen tulo yli 3 000 bar x litraa.
 • Nimeä vastuuhenkilöt painelaitteille tai sovi ammattiliikkeen kanssa painelaitteiden huollosta ja kunnossapidosta sekä käytön valvonnasta.
 • Huolehdi määräaikaistarkastuksista. Tarkastuksia tekee Tukesin hyväksymä tarkastuslaitos. Hiilidioksidikylmälaitteiston painesäiliöille on sovittava painelaitteen seuranta -menettely tarkastuslaitoksen kanssa.
 • Varmista, että painelaitteille ja painelaitteisiin liittyville putkistoille on huolto- ja kunnossapitosuunnitelma ja voit esittää sen tarvittaessa viranomaisille.
 • Älä säilytä ylimääräistä tavaraa painelaitetilassa ja älä salli muuta toimintaa painelaitetilassa.
 • Varmista pääsy painelaitetilaan, älä estä pääsyä esim. lukitulla portilla tai säilyttämällä tavaraa painelaitetilan oven edessä. Hätätilanteessa huoneeseen pääsemättömyys voi aiheuttaa vaaratilanteen.
 • Tee tarvittaessa muutosilmoitus Tukesille, esim. painelaitteen poisto rekisteristä.

Huomioi nämä, jos toimit kauppakeskuksessa ja käytössäsi on kaasulaitteita:

 • Varmista, ettet käytä sisäkäytössä kaasulaitteita, jotka ovat vain ulkokäyttöön suunniteltuja.
 • Älä omatoimisesti muokkaa kaasulaitteita muun muassa rajoittamalla korvausilma-aukkojen kokoa.
 • Huolehdi kaasulaitteiden siisteydestä, puutteet voivat vaarantaa turvallisuutta.
 • Käytä kaasulaitteiden ja kaasulinjojen asennuksiin pätevää Tukesin hyväksymää kaasuasennusliikettä, älä rakenna omatoimisesti kaasulinjoja liittämällä useita kaasuletkuja toisiinsa.
 • Kiinnitä huomiota kaasulinjojen pääsulkujen sijaintiin, jotta niiden luo pääseminen on hätätilanteessa mahdollista. Esim. katonrajaan pääsy hätätilanteessa on hankalaa.
 • Varmista, ettei kaasupullovarasto sijaitse hätäpoistumistien vieressä ja ettei kaasulinjojen yhteydessä säilytetä tavaraa.

Tukes on painelaitesäädösten valvontaviranomainen. Tukes valvoo painelaiteturvallisuutta käyttövalvonnan, markkinavalvonnan ja painelaiterekisterin avulla. Tukes valvoo kaasulaitteiden vaatimustenmukaisuutta.

Lainsäädäntö ja vaatimukset:

Painelaitteet-sivu tukes.fissä

Kaasulaitteet-sivu tukes.fissä

Painelaitelaki 1144/2016

Kaasulaitelaki 502/2018

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Johanna Soppela, p. 029 5052 585,

Projektijohtaja Markus Kauppinen, p. 029 5052 519 

sähköpostit muotoa [email protected]