Hyppää sisältöön

Käyttöturvallisuustiedotteen sisältöön muutoksia

18.1.2021 10.58
Uutinen

Käyttöturvallisuustiedotteen tietovaatimuksiin on tullut muutoksia. Uusia vaatimuksia sovelletaan tammikuusta 2021 alkaen.

Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat vaatimukset on annettu REACH-asetuksen ((EU) 1907/2006) liitteessä II, joka on korvattu komission asetuksen (EU) 2020/878 liitteellä. Liitettä sovelletaan 1.1.2021 alkaen. Joulukuun 2022 loppuun asti käyttöturvallisuustiedotteet voidaan vielä toimittaa komission asetuksen (EU) 2015/830 mukaisina. 

Käyttöturvallisuustiedotteen muutokset koskevat

  • nanomuotoja
  • fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia
  • seoksen ainutkertaista koostumustunnistetta eli UFI-tunnistetta 
  • hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia
  • erityisiä pitoisuusrajoja, M-kertoimia ja välittömän myrkyllisyyden estimaatteja.

Käyttöturvallisuustiedotteen laatimisesta vastaavat aineiden ja seosten valmistajat ja EU:hun maahantuojat. Jokaisella kemikaalia toimittavalla yrityksellä on kuitenkin vastuu käyttöturvallisuustiedotteen toimittamisesta ja sen sisällöstä, vaikka yritys itse ei olisi sitä laatinut.

Käyttöturvallisuustiedotteella kemikaalien toimittajat välittävät asiakkailleen tietoa kemikaalin ominaisuuksista, vaaroista ja turvallisesta varastoinnista ja käsittelystä. 

Käyttöturvallisuustiedote on toimitettava viimeistään sinä päivänä, jolloin kemikaalia toimitetaan vastaanottajalle ensimmäistä kertaa.


Lisätietoja:
Tukesin verkkosivu käyttöturvallisuustiedotteesta
Komission asetus (EU) 2020/878
Komission asetus (EU) 2015/830
ECHAn päivitetty ohje käyttöturvallisuustiedotteen laatimiseen (pdf, toistaiseksi vain englanniksi)
Kemikaalineuvonta yrityksille

REACH