Valikko

Kemikaali- ja räjähdelaitosten tehovalvonta tuotti tulosta

Tukes 10.4.2014 9.08
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) aloitti syksyllä 2013 tehostetun valvonnan kemikaali- ja räjähdelaitoksissa, joiden toiminnassa oli havaittu puutteita määräaikaistarkastuksissa. Tehovalvonta kohdistettiin 35 laitokseen, joista noin puolet on jo tähän mennessä korjannut puutteet.

– Kemikaalien määrästä ja vaarallisuudesta riippuen laitoksiin tehdään tarkastuksia normaalisti joko yhden, kolmen tai viiden vuoden välein. Tehovalvonnassa aikaistimme tarkastuksia ja tiukensimme valvontakeinoja: neljässä laitoksessa määräsimme uhkasakon vauhdittamaan korjauksia, kertoo yli-insinööri Leena Ahonen Tukesin Laitos- ja kaivosvalvontayksiköstä.

Uhkasakko määrättiin muun muassa silloin, jos laitos ei ollut nimennyt kemikaaleille käytönvalvojaa.

– Asia on turvallisuuden kannalta merkittävä, mutta sen korjaaminen on helppoa. Käytönvalvojan kouluttaminen ei vaadi yritykseltä suuria taloudellisia uhrauksia. Kyse on enemmänkin tahdosta, Leena Ahonen sanoo.

Tehovalvotuista laitoksista valtaosa oli lupalaitoksia, eli kerran viidessä vuodessa tarkastettavia laitoksia. Kolme laitosta kuului kolmen vuoden välein tarkastettavaan ryhmään ja kolme oli kaikkein tiukimmin valvottuja turvallisuusselvityslaitoksia.

Valtaosa yrityksistä toimii vaatimusten mukaan

Suomessa toimii yhteensä noin 700 vaarallisia kemikaaleja ja räjähteitä käyttävää ja valmistavaa tuotantolaitosta sekä noin 350 pienempää räjähdevarastoa.

Laitos- ja kaivosvalvontayksikön johtaja Päivi Rantakoski kertoo, että valtaosa yrityksistä Suomessa toimii vaatimusten mukaan.

Vastuu toiminnan turvallisuudesta on aina yrityksellä itsellään. Valitettavasti kaikki yritykset eivät ole sitoutuneet turvallisuuteen, ja joillekin joudutaan huomauttamaan puutteista useaan kertaan. Olemme tyytyväisiä, että valvonnan tehostaminen on saanut monet yritykset parantamaan toimintaansa, Rantakoski sanoo.

Valvonnan lisäksi Tukes on viime syksystä lähtien tehostanut kemikaali- ja räjähdelaitoksille suunnattua koulutusta ja viestintää. Lainsäädäntöä ja sen muutostarpeita on kartoitettu, ja laitosten käyttöön on julkaistu uusia oppaita ja uutiskirjeitä.

Vaarallisten kemikaalien laajamittainen käsittely ja varastointi on Suomessa luvanvaraista. Tukes antaa tuotantolaitoksille luvat ja valvoo laitoksia määräaikaistarkastuksilla. Tarkastusväli riippuu laitoksella olevien kemikaalien määrästä ja vaarallisuudesta. Lisäksi valvonta on riskiperusteista eli sitä kohdistetaan enemmän laitoksiin, joiden toiminnassa on havaittu puutteita.

Kemikaaliturvallisuuslain mukaan laitoksen turvallisuus on aina yrityksen vastuulla. Johdon tulee huolehtia siitä, että laitoksella on riittävästi osaamista ja resursseja vaarojen tunnistamiseen. Lisäksi johdon pitää olla tietoinen laitoksella tapahtuvista muutoksista ja viranomaisten antamista vaatimuksista.

Lisätietoja:

Yli-insinööri Leena Ahonen, p. 029 502 487

Johtaja Päivi Rantakoski, p. 029 505 2359

[email protected]