Kemikaalien ja niihin liittyvien määrätietojen ilmoittamiseen muutoksia vuoden alusta

4.2.2021 9.35
Uutinen

Kemikaali-ilmoituksella ilmoitettaviin tietoihin on tullut tarkennuksia vuoden alussa. Yritys ilmoittaa kemikaali-ilmoituksella Suomen markkinoille saattamansa kemikaalin tiedot viranomaiselle. Yritys toimittaa kemikaali-ilmoituksen Tukesille sähköisen asiointipalvelun eli KemiDigi-järjestelmän kautta. Ilmoitettavat tiedot pohjautuvat käyttöturvallisuustiedotteeseen (KTT). Ilmoitetuista kemikaaleista kerätään myös määrätiedot.

Kemikaali-ilmoituksella ilmoitettaviin tietoihin on tullut tarkennuksia uudessa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (1118/2020). Kemikaali-ilmoitusta laatiessa on mm. ilmoitettava, tehdäänkö ilmoitus kemikaalituotteesta vai luvanvaraisesta biosidi- tai kasvinsuojeluainevalmisteesta, joiden tiedot haetaan ilmoitukselle automaattisesti kyseisistä rekistereistä.

Määrätietojen ilmoittamiseen on uuden asetuksen myötä kuukausi enemmän aikaa kuin aiemmin, eli määrätiedot on ilmoitettava jatkossa edelliseltä vuodelta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Myös käyttöturvallisuustiedotteen tietovaatimuksia on uudistettu, ja uusia vaatimuksia sovelletaan tammikuusta 2021 alkaen. Kemikaalin KTT on liitettävä kemikaali-ilmoitukseen KemiDigissä.

Näiden lisäksi kemikaalilakiin on tullut kemikaalituoterekisteriä koskevia muutoksia, joita sovelletaan 1.1.2021 alkaen. Muutokset liittyvät digitaaliseen asiointiin KemiDigi-järjestelmän kautta sekä ilmoituksiin myrkytystietokeskuksille. Ilmoitus myrkytystietokeskukselle on hoitunut Suomessa aiemmin kemikaali-ilmoituksen yhteydessä, mutta vuoden alusta alkaen siihen vaaditaan erillinen ilmoitus, joka on tehtävä Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) ilmoitusportaalin kautta noudattaen yhtenäisiä EU:n tietovaatimuksia.

Tietojen kerääminen kansallisesti markkinoilla olevista kemikaaleista ja niiden määristä on tärkeää terveyden ja ympäristön suojelemiseksi. Lainsäädäntöä toimeenpanevat ja valvovat viranomaiset käyttävät kemikaali-ilmoitusten tietoja ja määrätiedoista johdettuja tietoja omassa toiminnassaan.

Tukesin toimintaohje (pdf) kemikaalituoterekisteriin tehtävistä kemikaali-ilmoituksista ja niihin liittyvistä määrätiedoista on julkaistu Tukesin verkkosivulla.

Kemikaalituoterekisterin julkisesta versiosta kuka tahansa voi katsoa perustietoja useista kemikaaleista. Kemikaalituoterekisterin lisäksi myös biosidi- ja kasvinsuojeluainerekisterit ovat KemiDigissä julkisesti saatavilla.

Lainsäädäntö:
Laki kemikaalilain muuttamisesta 711/2020
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kemikaali-ilmoituksen ja määrätietojen toimittamisesta 1118/2020

Kysy lisää:
Kemikaali-ilmoitukset: tuoterekisteri(at)tukes.fi
KemiDigi (tekniset asiat): kemidigi(at)tukes.fi
KemiDigin neuvontapuhelin: 029 505 2152 (arkisin kello 9-10.30 ja 12–13.30)
Kemikaalineuvonta yrityksille, kysymyslomake tai puh. 0400 393 033 (puhelinajat maanantaisin ja tiistaisin kello 9.30–11.30, torstaisin kello 13–15)

Lisätietoa:
KemiDigi
Kemikaalitietojen ilmoittaminen
Käyttöturvallisuustiedote
Ilmoitus myrkytystietokeskukselle