Valikko

Kemikaalien teollista käyttöä valvovat viranomaiset koolla Tampereella

Tukes 7.9.2011 10.48
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) isännöi 7.-9.9.2011 Tampereella EU:n kemikaalivalvontaviranomaisten yhteiskokousta, johon ottaa osaa yli 35 osallistujaa yhteensä 20 EU:n jäsenmaasta. Tämän ns. Seveso-direktiivin valvontaviranomaisten kokouksen erityisteemana on turvallisuusselvityksien arviointi. Tavoitteena on yhtenäistää teollisuuslaitosten tarkastuksia ja turvallisuusselvitysten käsittelyyn liittyviä käytäntöjä eri jäsenmaissa.


Seveso-direktiivi koskee teollisuuden vaarallisten kemikaalien suuronnettomuusvaaran torjuntaa. Direktiivi sisältää säädökset vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista. Vaarallisia kemikaaleja ovat palo- ja räjähdysvaaralliset kemikaalit, kuten räjähteet, nestekaasu, vety ja bensiini sekä terveydelle ja ympäristölle vaaralliset aineet, esimerkiksi ammoniakki, kloori ja rikkidioksidi. Nimensä direktiivi on saanut Italian Sevesossa vuonna 1976 sattuneesta onnettomuudesta.

Tampereen kokouksessa keskustellaan eri maiden viranomaisten tulkinnoista ja mahdollisten ongelmatilanteiden ratkaisuista sekä jäsenmaiden viranomaisten kokemuksista valvonnan toteutuksessa.  Suomessa Seveso-direktiivin viranomaisvalvonta kuuluu pääosin Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes). Pelastussuunnittelussa sisäasiainministeriöllä ja alueellisilla pelastuslaitoksilla on myös merkittävä vastuu.


Suomi on perinteisesti ollut Seveso-direktiivin toteutuksessa yksi edelläkävijämaista: säädökset ovat ajan tasalla ja valvonta toimii direktiivin edellyttämällä tavalla. Direktiivi on edellyttänyt uutta lainsäädäntöä ja viranomaisyhteistyötä mm. maankäytössä sekä pelastustoimessa.

Lisätietoa:

Yli-insinööri Anne-Mari Lähde, puh. 010 6052 362


Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) suojelee ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä turvallisuusriskeiltä. Tukes edistää monialaisesti teknistä turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta sekä kuluttaja- ja kemikaaliturvallisuutta. Tukes valvoo toimialojensa tuotteita, palveluita ja tuotantojärjestelmiä ja toimeenpanee niihin liittyvää lainsäädäntöä. Tukesissa työskentelee noin 200 henkilöä, päätoimipaikat ovat Helsinki, Tampere ja Rovaniemi.