Kemikaalitieto kootaan yhteen paikkaan

Tukes
20.2.2017 13.52
Tiedote

 

Suomeen ollaan rakentamassa viranomaisten ja yritysten yhteistä tietovarantoa, josta kemikaalitietoa hyödynnetään.

KemiDigi-hankkeen (Kemikaalitiedon digitaalinen hallinta) tavoitteena on yhden luukun periaate: yritys voi hoitaa kemikaaleihin liittyvät ilmoitusvelvoitteet yhden palvelun kautta, minkä jälkeen tiedot olisivat yhdessä paikassa niitä tarvitsevien saatavilla.

Luvassa on helpotusta yrityksille, sillä tällä hetkellä tietoja täytyy toimittaa monille eri viranomaisille erillisinä ilmoituksina.

 

Kemikaalituoterekisteri ytimenä


Järjestelmää kasataan ensi kesästä alkaen pieninä palikoina, joista jokainen pilotoidaan muutamien yritysten ja viranomaisten kanssa. Ensimmäisten pilottien on tarkoitus alkaa vuoden 2017 lopulla. Tavoitteena on, että järjestelmä olisi täydessä käytössä vuonna 2020.

Järjestelmän ytimen muodostaa kemikaalitieto, jota tällä hetkellä kerätään Tukesin ylläpitämään kemikaalituoterekisteriin.

Ensi vaiheessa toiminnanharjoittajat voivat jättää järjestelmän kautta kemikaali-ilmoituksensa ja ylläpitää eri säädösten vaatimia kemikaaliluetteloita määrätietoineen.

Kemikaaliluettelot kattavat Tukesin vaarallisten kemikaalien käytön ja varastoinnin luvituksen ja valvonnan  ja ympäristöpuolen lupa-asioiden ja valvonnan tarpeet. Myöhemmin yrityksille tulee mahdolliseksi ylläpitää kemikaaliluetteloita myös pelastuslaitosta ja työsuojelua varten.

 

Yritykset mukana valmistelussa


Parhaillaan käynnissä on keskustelu siitä, mitä tietoja kerätään ja kuka voi hyödyntää järjestelmässä olevaa tietoa ja millä ehdoilla tietoa voi käyttää.

Järjestelmän valmistelussa on mukana eri viranomaisten sekä yritysmaailman edustajia.

Julkisten palveluiden digitalisointi on yksi hallituksen kärkihankkeista. KemiDigillä tavoitellaan monia hyötyjä niin yritysten, viranomaisten kuin koko yhteiskunnankin kannalta.

Sen lisäksi että työmäärä yrityksissä vähenee, viranomainen voi suunnata valvontaansa riskiperusteisesti. Yhteisen kemikaalitietovarannon ansiosta käytettävissä olevat tiedot ovat ajan tasalla.

Koko yhteiskunta hyötyy, kun kemikaaliturvallisuus paranee.

 

Lisätietoja: Minna Valtavaara ([email protected])