Kemikaalitietoa koko vuodeksi raksalle

Tukes
20.12.2016 14.36
Tiedote

 

Millaisia ovat uudet varoitusmerkit? Minkälaisia suojaimia tarvitaan? Miksi kemikaalin käyttöturvallisuustiedote on tärkeä? Turvallisuus- ja kemikaaliviraston teettämä seinäkalenteri vie kemikaalitietoa rakennustyömaille koko vuoden 2017 ajan.

Rakennustyömailla käytetään monia kemikaaleja, mutta työtä tehdessä ei istuta netin ääressä perehtymässä kemikaalien vaaroihin. Tukesin teettämä seinäkalenteri tavoittaa työntekijät rakennustyömaiden taukotiloista.

Tukesin apuna viestinviejinä ovat muut viranomaiset. Aluehallintoviraston työsuojeluammattilaiset ovat jakaneet kalenteria työmaille vuoden 2016 loppupuolella eri puolella Suomea. Jakamiseen osallistuu myös Työterveyslaitos.

Vastaanotto työmailla on ollut hyvin myönteinen. Kalenterin sisältämistä sarjakuvista on pidetty, ja samalla tieto kemikaaleista on lisääntynyt raksalla.

 

Huumoria ja draamaa


Suomalaisten taiteilijoiden kuvittama kalenteri tuo esiin kemikaaliasiaa nopealla vilkaisulla. Ninni Kairisalon, Kaisa Lekan, Mikko Saaraisen ja Katja Tukiaisen kuvitukset kiinnittävät puhuttelevalla tavalla huomiota rakentamisen kemikaaleihin, niiden turvalliseen käyttöön ja rakennustuotteisiin liittyvään lainsäädäntöön. Osa kuvituksista vetoaa huumoriin, osa puhuttelee draaman keinoin. Kunkin kuvituksen rinnalla kulkee aiheeseen liittyvä viranomaisen viesti.

Seinäkalenteri on osa rakentamisen kemikaalit -teemavuotta. Vuosina 2016 ja 2017 Tukes viestii tehostetusti rakentamiseen liittyvän kemikaalilainsäädännön vaatimuksista ja kemikaalien turvallisesta käytöstä.

Rakennusalalla työskenteleville viestitään erityisesti käyttöturvallisuustiedotteisiin tutustumisesta ja niiden sisältämien ohjeiden noudattamisesta. Viestintää suunnataan myös rakennusalan opiskelijoille, rakennustuotteiden maahantuojille, sekä rakentaville ja remontoiville kuluttajille monin erin tavoin.

Kalenteriin voi tutustua Tukesin nettisivuilla.

 

Teksti: Elisa Salste

Kuvat: Katja Tukiainen ja Mikko Saarainen