Valikko

Kemikaaliturvallisuutta parannetaan viestintää tehostamalla

Tukes 30.12.2013 11.00
Tiedote

Suomen ensimmäinen kansallinen vaarallisia kemikaaleja koskeva viestintäsuunnitelma on valmistunut. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) koordinoiman, laajassa viranomaisyhteistyössä valmistellun suunnitelman päätavoitteena on tehostaa luotettavan kemikaalitiedon jakamista ja siten parantaa kemikaaliturvallisuutta.

Jokainen ihminen altistuu lukuisille kemikaaleille päivittäin arkisissa askareissaan ja jopa hengittäessään. Suomeen tuodaan tai täällä valmistetaan yhteensä yli 31000 vaaralliseksi luokiteltua kemikaalia, jotka sisältävät yli 4500 vaaralliseksi luokiteltua ainetta. Toisaalta iso osa kemikaaleista on hyödyllisiä ja välttämättömiäkin. 

Kemikaaliviestintä on vaativa aihe, sillä kemikaalien aiheuttamat riskit ovat usein näkymättömiä ja kemikaaleista puhutaan liian usein tieteellisin ja vaikeaselkoisin termein. Kemikaalien turvallinen käyttö edellyttää huolellisuutta ja muun muassa varoitusmerkkien tuntemista ja sitä, että käyttöohjeet luetaan ja niitä noudatetaan. Kaikki voivat omilla valinnoillaan vaikuttaa myös omaan ja ympäristön kemikaalialtistumiseen.

Viranomaisten lähtökohtana on lisätä ja monipuolistaa kemikaaleja koskevaa viestintää niin, että kansalaisille olisi tarjolla riittävästi luotettavaa, selkeää ja helppotajuista tietoa kemikaaleista ja että tämä tieto olisi nopeasti ja avoimesti eri kohderyhmien saatavilla eri viestintäkanavissa. Kemikaalien aiheuttamista terveys- ja ympäristövaikutuksista pyritään kertomaan ilman, että turhia pelkoja lietsotaan.

-  Suomessa ja EU:ssa yleisestikin kemikaaliturvallisuus on kansainvälisesti verrattuna hyvällä tasolla, eikä syytä kemikaalihysteriaan ole. Viranomaiset keskittyvät viestinnässään erityisesti varmistamaan, että kemikaalien riskit tunnettaisiin nykyistä paremmin ja että niitä käytettäisiin turvallisesti, suunnitelmaa valmistelleen viranomaisverkoston puheenjohtaja, johtaja Esa Nikunen Tukesista sanoo.

Kansalaisten ja kuluttajien lisäksi suunnitelmassa otetaan huomioon ammatilliset kohderyhmät. Suurilla yrityksillä on muita paremmat resurssit ymmärtää ja toimia eurooppalaisen kemikaalilainsäädännön mukaisesti, mutta erityisesti pienet yritykset kaipaavat viranomaisilta tukea ja neuvoja kemikaaliasioissa. 

-   Vaarallisten kemikaalien korvaaminen ja kemikaaliturvallisuudesta huolehtiminen voi olla yrityksille jopa menestystekijä, Nikunen sanoo.

Viestintäsuunnitelman tekoon osallistuivat Tukesin lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö, ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Suomen ympäristökeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos sekä Aluehallintovirasto. Suunnitelma ulottuu vuoteen 2020, mutta sen tavoitteita ja sisältöä päivitetään vuosittain.

Lisätietoja: 
Johtaja Esa Nikunen, puh. 029 5052 107,
Viestintäjohtaja Johanna Salomaa-Valkamo, puh. 029 5052 481, [email protected]

Kansallinen vaarallisia kemikaaleja koskeva viestintäsuunnitelma 2014- 2020