Hyppää sisältöön

Kerro mielipiteesi pesuaineita koskevista vaatimuksista

Julkaisuajankohta 29.3.2022 9.30
Uutinen

Nyt voit vaikuttaa EU:n pesuaineasetuksen muutoksiin. Onko sinulla mielipiteitä annosteluohjeisiin, pakkausmerkintöihin tai ainesosaluetteloon? Tarvitaanko pesuaineasetukseen vaatimuksia pesuaineiden täyttömyynnille tai mikrobien käytölle pesuaineissa? Tulisiko biohajoavuusvaatimuksen koskea muitakin orgaanisia aineita kuin pinta-aktiivisia aineita tai fosforirajoituksen myös ammattituotteita? Onko pesuaineasetus kumottava ja vaatimukset liitettävä muuhun kemikaalilainsäädäntöön? Voit esittää näkemyksesi 25.5.2022 saakka.

Euroopan komissio kerää näkemyksiä sidosryhmiltä ja kansalaisilta pesuaineasetuksen (EY) N:o 648/2004 tarkistamista varten. Tavoitteena on parantaa pesuaineita koskevaa lainsäädäntöä, jolla varmistetaan ympäristönsuojelun ja ihmisten terveyden suojelun korkea taso sekä pesuaineiden vapaa liikkuvuus EU:n sisämarkkinoilla. Näkemykset voi esittää verkkolomakkeella 25.5.2022 saakka. 

Pesuaineita ovat pesuun ja puhdistukseen tarkoitetut saippuat ja muita pinta-aktiivisia aineita sisältävät aineet ja seokset. Pesuaineita ovat esimerkiksi 

  • pyykin, kankaiden, astioiden ja muiden kovien pintojen puhdistukseen tarkoitetut aineet ja seokset
  • vaatteiden huuhtelu- ja valkaisuaineet
  • kodin yleispuhdistusaineet
  • koneiden ja kulkuneuvojen pesuun käytettävät seokset.

Lisätietoa meneillään olevasta kuulemisesta sekä linkki kysymyslomakkeeseen löytyvät komission verkkosivulta.

Komissio huomioi kuulemisessa annetut kommentit säädösvalmistelussa. Säädösehdotukseen tulee myöhemmin mahdollisuus antaa palautetta. Suunniteltu ajankohta säädösehdotuksen antamiseen on 2022 lopussa.

Lainsäädännön valmistelu EU:ssa 
Euroopan komissiolla on EU:ssa lainsäädännön aloiteoikeus. Se on vastuussa uuden EU-lainsäädännön suunnittelusta, valmistelusta ja ehdottamisesta. EU-lainsäädännöllä ajetaan koko unionin ja sen kaikkien kansalaisten etuja. Siksi kansalaisilla, yrityksillä, kansalaisyhteiskunnan edustajilla, viranomaisilla ja kaikilla niillä, joihin uusi lainsäädäntö saattaa vaikuttaa, on mahdollisuus saada äänensä kuuluviin tässä prosessissa. 
Lisätietoa: Lainsäädännön valmistelu ja ehdottaminen | Euroopan komissio (europa.eu)

 

Lisätietoa
Kemikaalineuvonta yrityksille