Keskossa vastuullisuus ja turvallisuus tehdään yhdessä, joka päivä

Tukes
2.2.2017 14.47
Tiedote

 

Kesko valittiin tammikuussa maailman vastuullisimmaksi kaupan alan yritykseksi, kolmannen kerran peräkkäin. Maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -lista julkistettiin tammikuussa World Economic Forumissa Davosissa. Miten Keskossa on päästy tähän? Mitä lisäarvoa turvallisuus ja vastuullisuus toimintaan tuovat?

- Turvallisuus ja vastuullisuus ovat asioita, joiden jo lähtökohtaisesti odotetaan olevan kunnossa. Sitä odottavat kuluttajat, b2b-puolen asiakkaat ja sijoittajat sekä kaikki muutkin sidosryhmät, kertoo Keskon vastuullisuusjohtaja Matti Kalervo.

Kalervon työnkuvaan kuuluu muun muassa koko Kesko-konsernin vastuullisuus- ja tuoteturvallisuusasioiden ohjaaminen.

Lähtökohta, perusoletus, kynnys- ja arvokysymys

Matti Kalervo, Kesko
Käytännössä odotukset näkyvät Kalervon mukaan niin, että vähittäiskaupassa asioivat suomalaiset olettavat, että vastuullisuusasiat on huomioitu ja että tuotteet ovat turvallisia. B2b-puolella kauppa voi jäädä kokonaan syntymättä, ellei Kesko ole huolehtinut vastuullisuudesta. Monilla yrityksillä nimittäin on omat vastuullisuuslinjaukset, jotka säätelevät yritysten hankintoja. Vastuullisuuden arvostus on noussut myös sijoittajien keskuudessa.

Turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta vaatii myös lainsäädäntö. Maahantuojan, jakelijan ja myyjän vastuulla on varmistaa, että maahantuotavat ja myytävät tuotteet täyttävät kaikki niille asetetut vaatimukset.

Esimerkiksi Tukes ei ennakkotarkasta myyntiin tulevia tuotteita, vaan valvoo pistokokeilla kaupoissa myytäviä tuotteita. Viime vuonna Tukes testautti muun muassa 600 sähkölaitetta, ja testausten perusteella markkinoilta poistettiin 135 vaarallista tai vaatimustenvastaista tuotetta.

”Mieluummin ylireagoimme kuin alireagoimme”

Keskolle vastuullisuus on Kalervon mukaan yksi strategian kulmakivistä, ”niin tärkeä kuin vain voi olla”. Keskon oma vastuullisuusohjelmassa keskitytään siihen, miten Kesko ja sen 45 000 työntekijää yhdeksässä maassa turvaavat asiakkaidensa, henkilöstönsä, yhteiskunnan ja ympäristön hyvinvoinnin.

̶ Vastuullisuus- ja turvallisuus tehdään yhdessä, vaikka toki paljon on kyse myös johdon tahtotilasta. Esimerkiksi ulkopuoliset auditoinnit maksavat, Kalervo sanoo.

Asiakkaille vastuullisuus ja turvallisuus näkyvät esimerkiksi K-raudan oman merkkituotteen Cellon maaleissa, joilla on Allergia- ja astmaliiton tunnus sekä Joutsen-ympäristömerkki. Keskolla on oma tuoteturvallisuusyksikkö, jossa lähes 20 henkilöä tekee koko ajan omia selvityksiä ja ennakointia, jotta vaarallisia tai vaatimustenvastaisia tuotteita ei päädy myyntiin.

̶ Usein teemme ennakoivia päätöksiä, eli reagoimme jo ennen kuin saamme yhteydenottoja talon ulkopuolelta, Kalervo sanoo.

Jos kuluttajilta, tuotteen valmistajalta, tavarantoimittajalta tai viranomaiselta tulee tieto tuotteen mahdollisesta vaarallisuudesta, Keskossa toimitaan heti.

̶ Noudatamme varovaisuusperiaatetta, eli mieluummin ylireagoimme kuin alireagoimme, Matti Kalervo kertoo.

Kilpailukykyä turvallisuudella?

Maailman pankin indikaattorien mukaan Suomi (98,3 pistettä asteikolla 0 - 100) on maailman turvallisin maa ( BSCI Countries’ Risk Classification). Tämä tarkoittaa sitä, että suomalaiset kuluttajat katselevat turvallisuusasioita melko erilaisten silmälasien läpi kuin listalla kauas riskirajan (60 pistettä) alle sijoittuvien maiden kansalaiset.

Tuoko turvallisuus kilpailukykyä ja kauppoja?

̶ Tietynlainen myyntipuhe lähialueilla on, että on Suomesta. Esimerkiksi Venäjällä suomalaiset elintarvikkeet ovat kysyttyjä, eivätkä vain makunsa vuoksi, Kalervo sanoo.

̶ Pelkkä hinta ei aina ratkaise. Jos ajatellaan esimerkiksi rakentamista, niin se on elämänkokoinen päätös monelle kuluttaja-asiakkaalle. K-Rauta on Venäjällä pärjännyt hyvin. Ja jotta varsinkin yritysasiakkaiden kanssa ylipäätään saa kaupat, pitää tiettyjen perusasioiden olla kunnossa.

Lue myös:
Tarvittaessa tuote pois myynnistä puolessa tunnissa

Teksti: Mirva Kipinoinen
Kuvat: Kesko