Kiertotalouslaitosten turvallisuusriskit hallintaan

Tukes
25.9.2017 14.33
Tiedote

 

Suomi haluaa olla kiertotaloudessa edelläkävijä ja suunnannäyttäjä muulle maailmalle. Bio- ja kiertotalouden vauhdittaminen on yksi hallituksen kärkiteemoista ja ensimmäisenä maailmassa Suomi (Sitra) julkaisi kiertotalouden tiekartan. Bio- ja kiertotalouden kasvu tuo mukanaan myös uusia turvallisuuskysymyksiä. Turvallisuuskysymysten selvittäjänä ja alan turvallisuuden edistäjänä Tukesilla on keskeinen rooli. Bio- ja kiertotalouden vauhdittamisen kannalta on tärkeää, että turvallisuushaasteet tiedostetaan ja ratkotaan etukäteen.

Kiertotalous on laaja asia. Sitra puhuu talouden uudesta paradigmasta. EU haluaa, että materiaalit pysyvät kierrossa mahdollisimman pitkään. Tulevaisuudessa kierrätys on suunnitteluvaatimus, eli tuotteet tulee suunnitella niin, että materiaalit pysyvät mahdollisimman pitkään kierrossa.

Käytännössä nykyinen kemikaali- ja turvallisuussääntely on vanhempaa sääntelyä kuin kiertotalousajattelu. Lainsäädännössä voi olla turvallisuuden kannalta tarpeettomia vaatimuksia. Kiertotalouden vauhdittaminen edellyttää, että turvallisuuden kannalta tarpeettomat, investointeja rajoittavat asiat tunnistetaan ja tarvittaessa säädöksiä uudistetaan.

Tukesin uudet haasteet


Pelkästään Tukesin tontilla bio- ja kiertotalous tarkoittaa monia uusia asioita ja kysymyksiä.  Esimerkiksi kemikaalituotevalvonnassa selvitetään parhaillaan YM:n toimeksiannosta, miten muovien kierrosta poistuu erittäin haitalliset aineet. Ensi vuonna selvitystyö kohdistuu tekstiilien kiertoon. Tuoteturvallisuuden kannalta laajempaa keskustelua on käyty kiertomateriaalin käyttöhistorian merkityksestä  tuoteturvallisuudelle, esimerkiksi mihin uusiokäyttöön autonrenkaat soveltuvat ja mihin eivät.

kiertotalous -kuva
Teollisuusvalvonnassa bio- ja kiertotalouden kasvu merkitsee myös kokonaan uusia ja uudentyyppisiä tuotantoprosesseja tai -laitoksia. Uusien laitosten luvittamisessa tarvitaan lisää ymmärrystä ja tietoa bio- ja kiertotalouslaitosten erityisistä turvallisuuskysymyksistä – onko niitä ja miten ne pitäisi ratkoa? Yksinkertaisimmillaan kiertoraaka-aineen ominaisuuksista ei koskaan voida olla täysin varmoja, jolloin tuotantolaitoksen suunnittelussa on perusteltua korottaa palonsuojausta koskevia vaatimuksia.

Ymmärryksen ja tiedon lisäämiseksi Tukes tilaa bio- ja kiertotalouslaitosten turvallisuusriskejä koskevan selvitystyön. Yhteistyökumppani päästään valitsemaan syyskuun aikana ja valmista on tarkoitus olla viimeistään marraskuussa 2018.

Selvitystyötä tehdään yhdessä elinkeinoelämän kanssa


Yhteistyö ja vuoropuhelu elinkeinoelämän sekä muiden viranomaisten ja ministeriön kanssa on tärkeää tässä projektissa. Projektin toteutukseen sisältyy haastatteluja, työpajoja ja eri foorumeilla käytäviä keskusteluja. Projektin aikana pidetään avoimia tilaisuuksia, joihin kiinnostuneet ovat tervetulleita keskustelemaan ja ratkomaan bio- ja kiertotaloudenlaitoksiin liittyviä erityisiä turvallisuuskysymyksiä.

Vuoropuhelun ja viestinnän tueksi Tukes perustaa projektille myös laaja-alaisen ohjausryhmän, johon kutsutaan elinkeinoelämän, ministeriöiden ja muiden viranomaisten edustajia.

Lisätietoja projektista antavat Tukesin Teollisuusyksikön johtaja Päivi Rantakoski ja kehitysjohtaja Kirsi Levä

Aiheesta aiemmin julkaistu: Tukes selvittää kiertotalouden riskejä

leva_kirsi_28x40mm


Kirsi Levä, kehitysjohtaja

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)