Kohti sähköistä tulevaisuutta – muuttuuko sähköturvallisuus?

Tukes
8.11.2017 14.36
Tiedote

 

Kaikki modernin yhteiskunnan toiminnot ovat suoraan tai välillisesti riippuvaisia sähköstä. Sähköturvallisuuteen sisältyy siten myös sähköisten järjestelmien toimivuus ja luotettavuus. Kyberturvallisuuteen liittyvän tiedon lisääminen on yksi STEKin toiminnan uusista painopistealueista, kertoo toimitusjohtaja Timo Kekkonen blogissaan.

Sähköturvallisuus ymmärretään yleensä asiana, jossa sähkön aiheuttamat vaaratilanteet kuten sähköiskut ja sähköpalot on voitu välttää oikeilla toimenpiteillä ja huolehtimalla siitä, että laitteet ja järjestelmät ovat kunnossa ja toimivat suunnitellulla tavalla. Tarkasteltaessa sähköturvallisuuden kehitystä voivat sähköala, viranomaiset ja muut sähköturvallisuuden alueella toimivat olla tyytyväisiä. Tapaturmien määrä on vuosien kuluessa laskenut merkittävästi - tarkastellaanpa sitten mitä tahansa sähköturvallisuuteen liittyviä tilastoja. Tätä työtä jossa eri toimijoiden välinen yhteistyö on jatkossakin avainasemassa, on luonnollisesti syytä jatkaa, sillä jokainen sähkötapaturma on turha ja vältettävissä.

Meidän on jatkossa kuitenkin pohdittava sähköturvallisuutta entistä laajemmin. Yhteiskunta on yhä riippuvaisempi sähköstä. Kaikki modernin yhteiskunnan toiminnot ovat suoraan tai välillisesti riippuvaisia sähköstä. Yhteiskunnan toiminta edellyttää luotettavaa sähkönsaantia kaikissa tilanteissa. Älykäs sähköverkko, järjestelmien keskinäinen verkottuminen, nopea ja reaaliaikainen tieto ja kaikkea tätä hyödyntävä tekoäly eivät ole vain visio kaukaisesta tulevaisuudesta, vaan yhä enemmän läsnä arjessamme. Myös sähkön käyttö energiana lisääntyy esimerkiksi liikenteessä kun sähköisen liikenteen osuus jatkaa kasvuaan. On hyvä muistaa, että sähkö on ainoa täysin tuotantotavasta riippumaton energiamuoto ja lähes kaikki päästötön energia tuotetaankin sähkönä joka itsessään on puhdasta. Sähkön merkitys kasvaa ja laajenee kaikkialle.

Moderni, toimiva ja turvallinen hyvinvointiyhteiskunta tarvitsee siis sähköä, ja fossiilisten polttoaineiden vähentäminen onnistuu vain lisäämällä sähkön käyttöä. Tämän takia onkin välttämätöntä ulottaa sähköturvallisuus koskemaan myös luotettavaa sähkön saantia. Sähkön saannin turvaaminen järjestelmässä, joka on yhä hajautetumpi ja toisaalta yhä integroidumpi, asettaa kaikille turvallisuudesta vastaaville ja sitä edistäville toimijoille uusia vaatimuksia.

Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry määritteli muutama vuosi sitten itselleen uudet painopistealueet. Halusimme olla eturintamassa asettaessamme tavoitteet muuttuvassa ja sähköistyvässä maailmassa. Nostimmekin sähkön saannin ja käytettävyyden luotettavuuden yhdeksi yhdistyksemme painopistealueista. Rahoitamme alan koulutus- ja tutkimushankkeita, joissa kehitetään osaamista liittyen mm. sähköisten järjestelmien luotettavuuteen ja sen varmistamiseen. Lisäämme näin mm. kyberturvallisuuteen liittyvää tietoisuutta niin sähköalan piirissä kuin alan opetuksessa.

Sähköturvallisuuden varmistaminen jatkossa edellyttääkin kaikilta toimijoilta uudenlaista ajattelua ja uusia toimia. Pitää miettiä kenen tehtävä on huolehtia siitä, että järjestelmien kaikkien laitteiden ohjelmistopäivitykset on tehty? Kuka huolehtii siitä, että järjestelmiin ei lisätä osia jotka eivät ole yhteensopivia ja voivat vaarantaa kokonaisuuden toiminnan?

On helppo listata kaikki ne tahot joilla on tehtäviä ja vastuuta siitä, että tulevaisuuden sähköiset järjestelmät ovat toimivia ja luotettavia ja luovat siten edellytykset turvallisuudelle - suunnittelijat, laitevalmistajat, viranomaiset, kiinteistön rakennuttajat ja omistajat, tarkastajat, vakuutusyhtiöt jne. Paljon vaikeampaa onkin miettiä miten tämä kokonaisuus organisoidaan, miten vastuut jaetaan ja kuka tätä kaikkea hallitsee.

Uhkakuvista huolimatta on tärkeää muistaa, että tämä ”sähköinen” tulevaisuus tarjoaa kaikille paljon enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia. Meillä on mahdollisuus olla monella osa-alueella edelläkävijöitä. Tähän edelläkävijyyteen kuuluu myös se, että olemme tiedostaneet ajoissa kaikki mahdolliset uhat ja toimineet niin, että riski niiden toteutumiseen on mahdollisimman pieni. Tässä onnistuminen edellyttää vahvaa yhteistä näkemystä, monipuolista osaamista ja avointa yhteistyötä.

20140212 HELSINKI Sähköturvallisuuden edistämiskeskus ry, kuvassa toimitusjohtaja Timo Kekkonen. Kuva: Olli Häkämies


Timo Kekkonen,
Sähköturvallisuuden edistämiskeskus ry:n toimitusjohtaja