Valikko

Maskinell guldvaskning upphör i Lemmenjoki nationalpark

Mediatiedote 29.6.2020 8.14 | Publicerad på svenska 29.6.2020 kl. 10.28
Pressmeddelande

Maskinell guldvaskning får inte längre bedrivas i Lemmenjoki nationalpark efter 30.6.2020. Guldvaskare måste ta bort sin utrustning och sina konstruktioner från området samt återställa omgivningen inom två år efter att verksamheten avslutats.

Gruvrätt som beviljats för guldvaskning enligt gruvlagen upphör när övergångstiden på nio år som börjat år 2011 tar slut. Innehavare av utmål har kunnat söka guldvaskningstillstånd för att fortsätta verksamheten innan gruvrätten upphör. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) beviljar guldvaskningstillstånd i Finland.

Det finns sammanlagt 28 utmål med rätt till guldvaskning och 25 av dessa finns i Lemmenjoki nationalparks område. I Lemmenjoki har man hittills kunnat bedriva maskinell guldvaskning med stöd av gruvrätten som nu upphör. I området i Lemmenjoki nationalpark tar dock den maskinella guldvaskningen slut fr.o.m. 1.7.2020.

– Guldvaskningstillstånd för maskinell verksamhet kan inte beviljas för nationalparkens område, säger Pasi Molkoselkä, överinspektör på Tukes.

I motiveringarna till gruvlagen (621/2011) har konstaterats att intensiv maskinell guldvaskning samt de skadliga miljökonsekvenserna som den innebär strider mot syftet med Lemmenjoki nationalpark. De skadliga konsekvenserna riktas framförallt mot marken och landskapet, vattnet och vattendragen, fiskfaunan och fiskbeståndet, rennäringen och annan näringsverksamhet samt användningen för rekreationsändamål i gruvområdet och närliggande områden.

För innehavare av guldvaskningstillstånd är det fortfarande tillåtet att gräva guld med spade. 

– Nästan alla som vaskar guld med stöd av rätten som nu upphör har ansökt om nytt guldvaskningstillstånd och fortsätter att vaska guld genom att gräva med spade, konstaterar Molkoselkä.

Den som bedriver maskinell guldvaskning måste inom två år återställa området och ta bort utrustning och konstruktioner som anknyter till maskinell verksamhet.

Ytterligare information: Överinspektör Pasi Molkoselkä, tfn 029 5052 133, e-post i formatet: [email protected]