Kotieläinpihojen turvallisuuden kompastuskivinä leikkipaikat ja asiakkaiden ohjeistaminen

25.7.2018 9.02
Tiedote
Vuohi kotieläinpihalla.

Kotieläinpihojen turvallisuudessa on eniten parannettavaa lapsille suunnattujen leikkipaikkojen suunnittelussa ja kunnossa sekä asiakkaiden ohjeistamisessa. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoi tänä ja viime vuonna kotieläinpihoja tehostetusti. Tukes teki projektin aikana valvontakäynnin 47 kotieläinpihalle tai eläinpuistoon. Vakavilta onnettomuuksilta on kotieläinpihoilla viime vuosina lähes kokonaan vältytty.

Kotieläinpihoilla vierailee vuosittain kymmeniä tuhansia lapsia vanhempineen. Koska lapset ja eläimet ovat aina arvaamaton yhdistelmä, kotieläinpihojen vetäjiltä vaaditaan ammattitaitoa toimia eläinten kanssa. Oikeiden lajien ja yksilöiden valinta katselueläimeksi tai rapsuteltavaksi vaatii vetäjiltä paljon osaamista. Valvontakäyntien perusteella kotieläinpihojen vetäjien osaaminen on hyvällä tasolla: suurimmalla osalla pitäjistä oli joko koulutusta eläinaloilta tai muuten pitkä kokemus eläinten kanssa toimimisesta.

Useimmilla kotieläinpihoilla eläimet ovat pieniä kesyjä kotieläimiä. Joka viidennessä Tukesin valvomassa paikassa oli joukossa myös vaaralliseksi luokiteltuja katselueläimiä. Niiden kontakti asiakkaisiin pitää estää. Vaarallisiksi luokiteltavia eläimiä ovat mm. villisiat ja strutsit. Eläinaitaukset olivat pääosin valvotuissa kohteissa hyvässä kunnossa.

Sen sijaan asiakkaiden ohjeistus oli kotieläinpihoilla paikoin puutteellista. Tukes kaipasi parempaa ohjeistusta erityisesti kohteisiin, joissa asiakas kiertää itsenäisesti alueella tai etäisyydet ovat pitkiä.

- Ohjeiden tärkeys korostuu erityisesti, kun asiakkaan vieressä ei ole koko ajan henkilökuntaa neuvomassa. Jos asiakas saa kesken kierroksen esimerkiksi sairaskohtauksen, osoitetiedot pitäisi löytyä helposti avun hälyttämistä varten. Lisäksi henkilökunnan yhteystiedot auttavat asiakkaita pienemmissä tapaturmissa, ylitarkastaja Kielo Kestinmäki sanoo.

Kotipihoille tarkoitetut leikkikenttävälineet eivät kuulu kotieläinpihoille

Tukesin valvontakäynneillä kävi ilmi, että kotieläinpihoilla oli usein käytössä vain yksityisille kotipihoille tarkoitettuja leikkivälineitä. Sellaisia ei ole suunniteltu päivittäiseen julkiseen asiakaskäyttöön. Koska julkisten paikkojen leikkikenttävälineet ovat päivittäin kovalla kulutuksella, niitä koskevat myös kuluttajakäyttöön suunnattuja leikkivälineitä tiukemmat turvallisuusvaatimukset (standardi EN 1176). Kotieläinpihoilla myös leikkikenttävälineiden huolto oli usein laiminlyöty, ja leikkivälineissä ja kiipeilyelementeissä oli vaarallisia kohtia. Monet leikkikenttävälineet olivat myös auttamattomasti ylittäneet käyttöikänsä.

- Vaaroja voivat aiheuttaa leikkitelineen kaatuminen, lapsen putoaminen korkealta tai lapsen juuttuminen kiinni välineisiin. Erityisen vaarallista on, jos lapsi jää päästään kiinni roikkumaan. Myös leikkialueiden putoamisalustat tulee olla iskua vaimentavaa materiaalia, jos laitteissa kiipeillään korkeammalla tai vaikkapa keinujen alla, ylitarkastaja Kielo Kestinmäki kertoo.

Myös muiden oheistoimintojen, kuten uimapaikkojen, vesialueiden ja vanhojen työkoneiden, turvallisuudesta on varmistuttava. Pienet lapset voivat loukata itsensä, jos pääsevät kiipeilemään esimerkiksi vanhan traktorin päälle. Jos kotieläinpihalla on trampoliineja tai pomppulinnoja, niihin on järjestettävä valvonta.

Kuluttajaturvallisuuslaki monelle kotieläinpihalle vieras asia

Erityyppisiä kotieläinpihoja on Suomessa noin 120.  Kotieläinpihoja on kaikenkokoisia: pienimmissä vierailee vuosittain joitakin kymmeniä ihmisiä, suurimmissa kävijämäärät lähentelevät 100 000 asiakasta per vuosi.

Kuluttajaturvallisuuslaki koskee kaikkia kotieläinpihayrittäjiä. Lain velvollisuuksiin kuuluu muun muassa turvallisuusasiakirjan laatiminen, riittävien turvallisuusohjeiden antaminen asiakkaalle sekä vakavista onnettomuuksista ilmoittaminen Tukesiin.

Tukesin valvontakäynneillä kävi ilmi, että monelle kotieläinpihalle lain vaatimukset olivat vieras asia. Kotieläinpihoilla ei ole omaa kattojärjestöä, joten toimintatavat ovat kirjavia ja tiedon puute vaivaa alaa. Kaksikymmentä prosenttia tiloista ei ollut laatinut palvelulleen turvallisuusasiakirjaa lainkaan. Asiakirjan tarkoituksena on auttaa kotieläinpihoja tunnistamaan toimintaan liittyvät turvallisuusriskit ja suunnitella niihin varautuminen. Lakisääteinen onnettomuuskirjanpito puuttui yli puolelta projektin tiloista. Kotieläinpihat suhtautuivat saamaansa palautteeseen vakavasti ja olivat halukkaita kehittämään pihojen turvallisuutta yhdessä viranomaisten kanssa.

Tukes on julkaissut kotieläinpihojen turvallisuustyön tueksi kotieläinpihan turvallisuuspolun. Tiloille järjestetään syksyllä myös muutamia alueellisia koulutustilaisuuksia.

Tukesin valvomat kotieläinpihat kartalla:

Lisätietoja:

ylitarkastaja Kielo Kestinmäki, p. 029 5052 095

sähköposti muotoa: [email protected]

Kuluttajatuotteet