Kuluttajapalvelujen valvonnan kehitys

Tukes
24.5.2017 9.53
Tiedote

 

Hyvinvointipalveluista virtuaalisiin elämyksiin – kuluttajille tarkoitetut palvelut ovat kehittyneet ja monipuolistuneet vuosikymmenten saatossa. Kehityksen myötä myös palvelujen turvallisuus on noussut entistä vahvemmin esiin. Kuluttajapalvelujen valvontaa koskeva lainsäädäntö on tarkentunut etenkin 2000-luvulla. Kuluttajapalvelujen valvonta keskitettiin Tukesiin vuonna 2016.