Kuluttajapalvelut koulutuskiertueella

Tukes
13.4.2017 15.15
Tiedote

 

Tukesin kuluttajapalveluiden turvallisuutta valvova ryhmä aloitti tällä viikolla koulutuskiertueen. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun alan toimijoita koulutetaan tunnistamaan vaaroja kuluttajapalveluissa.

Tilaisuuksien kouluttajana toimivan ylitarkastaja Mervi Murtosen mukaan koulutuksia päätettiin järjestää kentällä tehtyjen havaintojen vuoksi.

– Valvonnassa on havaittu selkeitä puutteita siinä, miten systemaattisesti ja kattavasti kuluttajapalveluiden vaaroja tällä hetkellä arvioidaan ja miten vaarojen tunnistamisen perusteella osataan ryhtyä oikeisiin toimenpiteisiin turvallisuuden parantamiseksi, Murtonen kertoo taustoista.

Uusia työvälineitä ja kasvot valvonnalle


Koulutuksessa esitellään ensimmäistä kertaa Tukesin kehittämiä uusia työvälineitä kuluttajapalveluiden vaarojen tunnistamiseen ja turvallisuustoimenpiteiden määrittämiseen.

Helsingin Pasilassa järjestettyyn koulutustilaisuuteen osallistui noin 60 palveluntarjoajaa.
Helsingin Pasilassa järjestettyyn koulutustilaisuuteen osallistui noin 60 palveluntarjoajaa.

Kuluttajapalveluiden turvallisuutta koskeva kolmen koulutustapahtuman sarja alkoi Helsingissä 10. huhtikuuta ja jatkui kaksi päivää myöhemmin Tampereella. Kiertue huipentuu Rovaniemelle 20. huhtikuuta.

Tukesin kuluttajapalveluiden valvonnasta vastaava ryhmä päätyi verkkokoulutuksen sijaan perinteiseen koulutustapahtumaan, koska halusi tehdä uutta ryhmäänsä tunnetummaksi.

– Webinaareista ja verkkokoulutuksista puhutaan nyt paljon, mutta me koimme tärkeäksi kohdata palveluntarjoajia vanhanaikaisesti kasvotusten. Näin tutustumme puolin ja toisin, madallamme kynnystä ottaa meihin yhteyttä ja lisäksi saamme arvokasta palautetta. Tällaiseen vuorovaikutukseen ei verkon yli pääse, Mervi Murtonen perustelee valintaa.

Helsingissä koulutukseen osallistui noin 60 henkilöä ja Tampereella noin 40, joten Murtonen on syystäkin tyytyväinen.

– Tavoitimme näiden kahden iltapäivän aikana satakunta palveluntarjoajaa, mitä voi pitää tosi tehokkaana työajan käyttönä.

Uusi linja kerää kehuja


Koulutus on Helsingistä ja Tampereelta saadun palautteen perusteella erittäin onnistunut. Kaikki palautteen antajat kokivat koulutuksesta olleen hyötyä oman työnsä kannalta.

Arto Koistinen ja Kari Pakkanen olivat tyytyväisiä koulutukseen.
Arto Koistinen ja Kari Pakkanen olivat tyytyväisiä koulutukseen.

  Olen ihastunut uuteen linjaan, joka Tukesilla on. Ei pilkunviilaamista, vaan hienoa vuoropuhelua. Ja sekin on positiivista, että aloite tapaamiseen tulee viranomaisen puolelta, kiitteli Tykkimäen huvipuiston Technical manager Kari Pakkanen Tampereen tilaisuuden jälkeen.

Käyttöpäällikkö Arto Koistinen Tivoli Seiterästä oli samoilla linjoilla.

Tilaisuudessa käydyt asiat olivat pääosin tuttuja, mutta tilaisuus toi uudenlaista näkökulmaa tarkastella vaarojen tunnistamista, Koistinen kertoo.

– Sain monia hyviä, käytännönläheisiä esimerkkejä ja työkaluja, joita lähden ilolla toteuttamaan. Yksi sellainen on kaavake riskien tunnistamiseen, sanoo Porista tilaisuuteen saapunut melontaopas Anu Holm.

Tamperelainen melontaopas Pertti Peussa pitää tärkeänä, että onnettomuuksien ja läheltä piti -tilanteiden raportoimisesta puhutaan.

–  Seuroissa ei juuri koskaan tapahdu onnettomuuksia, ja siksi riskianalyysien päivittäminen saattaa tuntua hankalalta ja turhauttavaltakin. Siinä olisi paljon hyötyä, jos olisi tietoa, mitä muilla toimijoilla on sattunut tai meinannut sattua, Peussa pohtii.

Pertti Peussa ja Anu Holm hakivat koulutuksesta vinkkejä melontapalveluihin.
Pertti Peussa ja Anu Holm hakivat koulutuksesta vinkkejä melontapalveluihin.

Mervi Murtosen mukaan Tukesin kuluttajapalveluryhmällä on koulutussuunnitelmia myös syksyksi. Tiedossa on sekä pienimuotoinen maakuntakiertue että nettiluento.

Rovaniemen 20.4. pidettävässä koulutustilaisuudessa on vielä tilaa. Ilmoittautuminen on auki 18.4. asti.

Kuluttajapalveluiden turvallisuuden valvonta siirtyi kunnilta Tukesiin toukokuussa 2016.

Täältä voit tilata Tukesin uutiskirjeen kuluttajapalveluista.

Täältä voit tilata Tukesin tiedotteet.