Valikko

Kuluttajatuotteiden takaisinvedot lisääntyneet

Tukes 14.2.2011 9.07
Tiedote

Vaarallisia ja vakavasti puutteellisia tuotteita kerättiin viime vuonna pois kuluttajilta poikkeuksellisen paljon.  Tukes velvoitti maahantuojia keräämään palautusmenettelyn avulla yhteensä 88 tuotetta, joista 32 oli sähkötuotteita, yksi kaasulaite ja loput muita kuluttajatuotteita, kuten leluja ja heijastimia.


Tukes teki vuonna 2010 yhteensä 2894 valvontakäyntiä sähkötuotteita myyviin liikkeisiin sekä sähkötuotteiden valmistajien ja maahantuojien luokse. Tuotteita, joissa epäiltiin olevan sähköturvallisuuspuutteita, testautettiin 681 kpl.  Näistä vakavia puutteita oli 10 prosentissa ja huomattavia puutteita 32 prosentissa. Vakavien turvallisuuspuutteiden vuoksi annettiin 74 myyntikieltoa.  Maahantuojat velvoitettiin palautusmenettelyn avulla keräämään myydyt tuotteet takaisin kuluttajilta 32 tapauksessa.


Sähkötuotteiden osalta myyntikieltoja annettiin eniten led-lampuille (10), valonheittimelle (8),  johtokeloille (6), lämmittimille (4) sekä pientaajuusvahvistimille (4). Takaisinvedetyistä tuotteista suurimman ryhmän muodostivat erilaiset latauslaitteet, uuden valaisinteknologian tuotteet, kuten  led-valoputket,  sekä erilaiset verkkoliitäntäkojeet. 


Kaasulaitevalvontaan liittyen Tukes määräsi myyntikieltoon nestekaasukäyttöisen jääkaapin, jossa todettiin hengenvaaraa aiheuttava turvallisuuspuute. Kaasujääkaappi tuotti käytettäessä vaarallisen määrän häkää ja aiheutti kesällä kahden ihmisen kuoleman. Jääkaapilla oli kaksi eri maahantuojaa ja sitä myytiin kahdella eri kauppanimellä, vaikka kyse oli saman valmistajan samasta tuotteesta. Maahantuojat velvoitettiin keräämään myydyt jääkaapit pois kuluttajilta.


Tukesin valvontakenttä laajeni merkittävästi vuoden 2010 alusta, kun kuluttajatuotteiden ja – palveluiden valvonta siirtyi Kuluttajavirastosta Tukesiin.  Valvontaa toteutettiin ilmoitusten perusteella sekä projektiluontoisesti keskittyen muutamiin tuoteryhmiin kuten leluihin, heijastimiin, pyöräilykypäriin sekä lasten turvaportteihin. Palautusmenettelyn avulla kerättiin pois käytöstä 55 kuluttajatuotetta, minkä lisäksi markkinoilta poistettiin 21 tuotetta. Eniten takaisinvetoja tehtiin leluista (17 kpl) ja heijastimista (15 kpl).


Tuotteiden takaisinvetoja oli viime vuonna enemmän kuin koskaan aikaisemmin ja kuluttajatuotteiden osalta määrä oli lähes kaksinkertainen verrattuna vuoteen 2009. Yksi syy takaisinvetojen suureen määrään on oikein kohdistettu ja tehokas markkinavalvonta. Tukesin valvonta kohdistuu pääasiassa sellaisiin tuotteisiin, joissa riskit ovat suurimmat tai joissa ennakoidaan olevan turvallisuuspuutteita. Kuluttajatuotteiden valvontaan kiinnitetään EU:n alueelle entistä enemmän huomiota ja vaarallisia tuotteita koskevien ilmoitusten määrä on vuodesta toiseen lisääntynyt Euroopan yhteisön nopeassa tietojenvaihtojärjestelmässä RAPEXissa. Tieto vaarallisista tuotteista liikkuu jäsenmaiden välillä aiempaa tehokkaammin.


Myös innovaatiot ovat tuoneet uusia riskejä tuotemarkkinoille. Esimerkiksi led-lamppuja on valmistettu ja tuotu markkinoille energian säästön edistämiseksi, mutta niiden tuotekehittely on turvallisuuden osalta jäänyt monesti puutteelliseksi. Halpakauppa lisää heikkolaatuisten tavaroiden menekkiä markkinoilla ja yhä yleistyvää verkkokauppaa on hankala valvoa.


Tukes muistuttaa, että vastuu tuotteiden turvallisuuden varmistamisesta on valmistajilla, maahantuojilla ja jälleenmyyjillä. Viranomaisen markkinavalvonta on pistokokeenomaista ja kattaa vain murto-osan markkinoilla olevista tuotteista.  Kuluttajat ja yritykset voivat tehdä ilmoituksia vaarallisiksi epäilemistään tuotteista Tukesin verkkosivuilla www.tukes.fi


Lisätietoja:

ylitarkastaja Mika Toivonen (sähkötuotteet)
puhelin 010 605 2653, 050 395 2878,

tuoteturvallisuusinsinööri Janne Niemelä (kuluttajatuotteet)
puhelin 010 605 2153, 050 3955 693

sähköpostit: [email protected]

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) suojelee ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä turvallisuusriskeiltä. Tukes edistää monialaisesti teknistä turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta sekä kuluttaja- ja kemikaaliturvallisuutta. Tukes valvoo toimialojensa tuotteita, palveluita ja tuotantojärjestelmiä ja toimeenpanee niihin liittyvää lainsäädäntöä. Tukesissa työskentelee noin 200 henkilöä, päätoimipaikat ovat Helsinki ja Tampere.