Hyppää sisältöön

Kuluttajille kerrottava sähkötarvikkeiden asennusvaatimuksista

Tukes
Julkaisuajankohta 28.6.2013 11.09
Tiedote

Sähköasennustarvikkeita myydään kuluttajille vapaasti rautakaupoissa ja vastaavissa liikkeissä. Tarvikkeiden asentamisen edellytyksenä on yleensä asentajan pätevyys ja sähköurakointioikeudet. Asennustarvikkeita ostava kuluttaja ei aina tiedä asennusvaatimuksista eikä saa asiaan liittyvää neuvontaa myyntiliikkeessä. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kehottaa alan liikkeitä huolehtimaan siitä, että asennustarvikkeita ostaville kuluttajille kerrotaan niiden oikeasta ja turvallisesta käytöstä, jotta vältetään osaamattomasti tehdyt hengenvaaralliset asennukset.


Kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011) vaatii, että kuluttajille on annettava riittävät tiedot kulutustavaraan liittyvien vaarojen arvioimiseksi. Valtioneuvoston asetuksessa kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista (613/2004) on lisäksi säädetty, että kuluttajalle on annettava tieto siitä, että kulutustavaran kokoaminen, asentaminen tai muut vastaavat kulutustavaraan liittyvät työt edellyttävät riittävää kelpoisuutta tai muutoin riittävää ammattitaitoa, jos tiedon antaminen on kulutustavarasta terveydelle tai omaisuudelle aiheutuvan vaaran torjumiseksi tarpeen.

Tukesin valvonnassa paljastuu joka vuosi sähkötöiden tekijöitä, joilla ei ole laillista oikeutta tehdä asennuksia. Valvontatulosten mukaan laittomia sähkötöitä tehdään yhä liian paljon. Vakavia puutteita on esimerkiksi useiden saneerauskohteiden sekä pientalojen sähköasennusten turvallisuudessa. Usein taustalla on syynä se, että asennuksia tekevät muutkin kuin asiansa osaavat, vastuulliset sähköurakoitsijat.

Sähköasennustarvikkeiden myynnin yhteydessä on kuluttaja-asiakkaille annettava riittävät tiedot siitä, kuka saa asentaa myynnissä olevia tuotteita. Kaikkien sähköverkkoon kiinteästi asennettavien laitteiden ja tarvikkeiden myynnin yhteydessä on kerrottava selvästi siitä, että asennustyön saa tehdä vain oikeudet omaava sähköasennusliike, urakoitsija tai poikkeustapauksissa muu sähköalan ammattilainen. Alla olevassa taulukossa on esimerkkejä eri tuoteryhmistä ja niiden asennusoikeuksista.

Kuluttajille voidaan tiedottaa asiasta esimerkiksi tuotteisiin kiinnitettävillä tarroilla (esimerkiksi: Asennus luvallista vain pätevyyden omaavalle sähköalan ammattilaiselle") tai myymäläkylteillä, tiedotteilla ja käyttöohjeisiin lisättävillä teksteillä. Tukes kiinnittää asiaan huomiota markkinavalvontakäynneillään ja tarvittaessa neuvoo myyntiliikkeitä.

Kuka saa asentaa ammattilainen kuluttaja

pistorasiat ja kytkimet

x  
jakorasiat x  

kiinteästi asennettavat kaapelit (esim. MMJ, MCMK)

x  

ryhmäkeskuksen laitteet (esim. automaattisulakkeet,  vikavirtasuojakytkimet, varokepesät)

x  

sähköliedet ja -kiukaat

x  
yksivaiheisten jatkojohtojen osat 1, suojausluokka 0 ja I x x
pistotulppaliitännäisen sähkölaitteen liitäntäjohdon osat2, suojausluokka 0, I ja II x x
kattoon ripustettavat sokeripalaan tai valaisinpistorasiaan liitettävät valaisimet x x
alle 50 V suojajännitejärjestelmien osat x x
     ¹ Kotitalouskäyttöön tarkoitettuja jatkojohtoja koskeva standardi SFS 5993 edellyttää, että jatkojohdon jatkopistorasiassa on oltava turvasulut. Turvasulkuja ei tarvita, mikäli jatkojohdon kotelointiluokka on vähintään IPX4. Jatkojohdoissa käytettävien pistotulppien ja jatkopistorasioiden tulee täyttää standardissa SFS 5610 annetut vaatimukset.

² Kotitalouskäyttöön tarkoitettuja pistokytkimiä koskeva standardi SFS 5610 edellyttää, että luokan II laitteeseen tarkoitetun pistotulpan tulee olla kiintojohtoinen. Luokan II pistotulppien kuluttajamyynti ilman kiinteää liitäntäjohto ei ole sallittua.

Lisätietoja:
Sähkötuotteet-ryhmä
[email protected]
puh. 029 5052 000

 
Sivun alkuun