Valikko

Kulutustavaroiden sisältämät haitalliset aineet tarkempaan kontrolliin

Tukes 1.6.2012 8.11
Tiedote

Euroopan unionin alueella myytävät kulutustavarat eivät saa jatkossa sisältää eliöntorjunta-aineita, joita ei ole hyväksytty EU:ssa. Eliöntorjunta-aineiden eli biosidien valvonta esineissä kiristyy, kun EU:n uutta biosidiasetusta aletaan soveltaa 1. syyskuuta 2013 alkaen. Tiukemmalle valvonnalle on aihetta, sillä EU:n ulkopuolelta tulleista esineistä on löytynyt ympäristölle ja ihmisille haitallisia biosideja. Koska EU:n määräykset eivät ulotu alkuperämaihin, muualla valmistetut esineet voivat sisältää myös biosideja, joita EU:ssa ei ole lainkaan hyväksytty kyseiseen käyttöön.

Biosidit ovat kemiallisia aineita ja valmisteita tai pieneliöitä. Niiden tarkoitus on tuhota, torjua tai tehdä haitattomaksi haitallisia eliöitä, estää niiden vaikutusta tai rajoittaa niiden esiintymistä. Biosideja ovat esimerkiksi puunsuoja-aineet ja desinfiointiaineet. Biosidivalmisteista suuri osa on ihmisille ja ympäristölle haitallisia, ellei niitä käytetä asianmukaisesti.

EU:ssa valvotaan tälläkin hetkellä biosiditehoaineiden turvallisuutta, ja säädellään niitä sisältävien valmisteiden markkinointia lupamenettelyllä direktiivin turvin. Biosidivalmiste hyväksytään markkinoille, jos sen käytöstä ei aiheudu merkittäviä riskejä käyttäjälle ja ympäristölle.  Asetuksen myötä uutta tulee olemaan biosidien sääntely esineissä, jotka on käsitelty biosidillä tai jotka sisältävät tällaista ainetta.

– Esimerkiksi Suomessa puun kyllästämiseen käytetylle kyllästysaineelle pitää hakea lupa. Tällä hetkellä kyllästettyä puutavaraa tuodaan maahan muun muassa Venäjältä, vaikka siellä käytettävät kyllästeet eivät välttämättä ole hyväksyttyjä meillä, ylitarkastaja Terhi Kuljukka-Rabb Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta (Tukes) sanoo.

Ongelmia on ollut myös EU:n ulkopuolelta tulevissa tuotteissa.

– Esimerkiksi Kaukoidässä valmistetuissa vaatteissa, jalkineissa tai huonekaluissa on saatettu käyttää sellaisia homeenesto-aineita, jotka eivät ole EU:ssa hyväksyttyjä. Aineita on voinut jäädä haitallisia määriä itse tuotteeseen, Terhi Kuljukka-Rabb sanoo.

Uuden asetuksen myötä asia korjaantuu, kun Euroopan unionissa on kiellettyä myydä sellaisia tekstiilejä ja muita kulutustavaroita, joihin on käytetty EU:ssa hyväksymättömiä biosideja. Asetuksen astuttua voimaan biosideilla käsiteltyjä esineitä saa kuitenkin edelleen myydä, kunnes on tehty päätös biosiditehoaineen hyväksymisestä tai kieltämisestä kyseiseen käyttöön. Jos jatkossa kulutustavaroista löytyy valvonnassa ei-sallittuja biosideja, tavaraerä voidaan vetää markkinoilta. Uusista määräyksistä on päätetty 10. toukokuuta hyväksytyssä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa.

Uusi asetus tuo myös muita etuja. Jatkossa yrityksen ei tarvitse hankkia lupaa biosidivalmisteen markkinoimiseen jokaisessa EU-maassa erikseen, vaan luvan biosidivalmisteen markkinoimiselle ja käytölle koko EU:ssa voi antaa Euroopan komissio. Näin toimitaan syyskuusta 2013 lähtien.  Menettely käynnistyy vaiheittain eri valmisteille. Yritys voi aina valita myös kansallisen luvan, jonka Suomessa myöntää edelleen Tukes. Tukesin myöntämä lupa oikeuttaa biosidivalmisteen markkinoimiseen vain Suomessa.

Tukes on lisäämässä biosideihin liittyvää neuvontaa. Biosidien neuvontapalvelu on tarkoitus avata ensi vuonna. Uudessa neuvontapalvelussa annetaan tietoa biosideista ja niihin liittyvistä säädöksistä niin valmistajille, maahantuojille, biosideja myyville yrityksille kuin tavallisille kuluttajillekin.

Biosidiasetuksen mukaiset uudet tehtävät ja asetuksen valvonta huomioidaan myös kansallisen kemikaalilain kokonaisuudistuksessa. Uutta kemikaalilakia valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriön ja ympäristöministeriön yhteistyönä.

Lisätietoja:

Biosidiasetus kokonaisuudessaan EU:n sivuilla (pdf)

Kemikaalilain kokonaisuudistus

ylitarkastaja Terhi Kuljukka-Rabb, Tukes, p. 010 6052 146, [email protected]

ryhmäpäällikkö Paula Haapasola, Tukes, p. 010 6052 020, [email protected]

ylitarkastaja Eeva Nurmi, ympäristöministeriö, p. 040 131 6516, [email protected]

neuvotteleva virkamies Marilla Lahtinen, sosiaali- ja terveysministeriö, p. 0295 163 313 [email protected]