Hyppää sisältöön

Kuutta ainetta ehdotetaan SVHC-aineiksi kandidaattilistalle – kommentoi ehdotuksia

Julkaisuajankohta 11.10.2023 12.05
Uutinen

Euroopan kemikaalivirasto ECHA ehdottaa kuuden aineen tunnistamista erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi eli SVHC-aineiksi, mikä tarkoittaa niiden lisäämistä REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 luvanvaraisten aineiden kandidaattilistalle. Kandidaattilistalla on ennestään 235 ainetta.

Kandidaattilistalle ehdotetut aineet ovat:

  • 2,4,6-tri-tert-butyylifenoli
  • 2-(2H-bentsotriatsol-2-yyli)-4-(1,1,3,3-tetrametyylibutyyli)fenoli
  • 2-(dimetyyliamino)-2-[(4-metyylifenyyli)metyyli]-1-[4-(morfolin-4-yyli)fenyyli]butan-1-oni
  • bumetritsoli
  • dibutyyliftalaatti
  • 2-fenyylipropeenin ja fenolin oligomerointi- ja alkylaatioreaktiotuotteet.

Tarkempia tietoja aineista ja kommentointilomakkeet löydät ECHAn verkkosivulta. Ehdotuksia on mahdollista kommentoida 16.10.2023 saakka.

Kommentteja voi esittää aineiden erityistä huolta aiheuttavista ominaisuuksista, käytöistä ja vaihtoehdoista. Saatujen kommenttien perusteella aine joko lisätään suoraan kandidaattilistalle tai aineen lisäämisestä kandidaattilistalle päätetään jäsenvaltioiden komiteassa. Jos jäsenvaltioiden komitea ei pääse asiasta yksimielisyyteen, asia siirretään Euroopan komissiolle. SVHC-aine voi päätyä luvanvaraisten aineiden luetteloon.

Yrityksille aiheutuvat velvoitteet koskevat SVHC-ainetta sellaisenaan, seoksessa tai esineessä:

Lisätietoa SVHC-aineista löydät Tukesin SVHC-sivulta.

 

Lisätietoja:
Kemikaalineuvonta yrityksille

REACH
 
Sivun alkuun