Valikko

Kylmälaiteliikkeiden pätevyyden valvonta siirtyi Tukesille

Tukes 2.9.2014 9.28
Tiedote

 Uusi ympäristönsuojelulaki (527/2014)  astui voimaan syyskuun alusta. Uudistuneen lain myötä kylmäalan pätevyyksien valvonta siirtyi Suomen ympäristökeskukselta Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle.

Ympäristönsuojelulaki   

Uudistuneen ympäristönsuojelulain tarkoituksena on lainsäädännön ajanmukaistaminen ja ympäristönsuojelun lupamenettelyn ja lupien valvonnan tehostaminen. Lain myötä kylmäalan pätevyysvaatimusten noudattamisen valvonta siirtyi Tukesille. Laki astui voimaan 1. syyskuuta 2014.

Kylmäalan pätevyysvaatimukset

 Jokaisen kylmäaineiden kanssa töitä tekevän asentajan tulee kuulua Tukesin ylläpitämään  kylmäalan pätevyysrekisteriin  Lisäksi toiminnanharjoittajalla tulee olla Tukesin myöntämä kylmälaiteliiketodistus. Kylmäalan pätevyysvaatimukset perustuvat tutkintoihin tai pätevyyskokeisiin. Ilman pätevyystodistusta tai yrityksen kylmälaiteliiketodistusta kylmäalan asennus- ja huoltotöitä ei ole oikeutta tehdä.

Ympäristönsuojelulain rikkomisesta voidaan tuomita toimintakieltoon tai sakkoihin. Tukes voi myös päätöksellään peruuttaa pätevyystodistuksen, jos toiminnanharjoittaja tai henkilö ei enää täytä pätevyysvaatimuksia.

 Pätevyysvaatimuksia rikkovan toiminnanharjoittajan voi ilmoittaa Tukesille esimerkiksi sähköpostitse osoitteeseen [email protected].

Lisätietoja:

Ryhmäpäällikkö Markus Kauppinen, p. 029 5052 519

Ylitarkastaja Merja Rajamäki, p. 029 5052 518
[email protected]

Säädökset:

 Ympäristönsuojelulaki (527/2014)

 
Valtioneuvoston asetus otsonikerrosta heikentäviä aineita ja eräitä fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien laitteiden huollosta (452/2009)