Kynsilakassa kiellettyä ainetta, liikaa herkistävää säilöntäainetta sampoossa?

Tukes
15.10.2015 10.00
Tiedote

Sampoo, jossa on käytetty herkistävää säilöntäainetta yli sallitun pitoisuusrajan. Hiusväri, jota on markkinoitu hellävaraiseksi iholle, vaikka todellisuudessa valmiste sisältää voimakkaasti herkistäviä hiusväriaineita. Kosmetiikkaa valmistava tai maahantuova yritys, joka ei ole tietoinen kosmetiikkalainsäädännön velvoitteista.  Esimerkiksi tällaisiin ongelmiin Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) puuttuu kosmetiikkavalvonnassaan.

Kosmetiikkalainsäädännön tavoitteena on varmistaa, että kosmeettiset valmisteet ovat turvallisia ihmisten terveydelle.  Tukes valvoo kosmetiikkalainsäädännön noudattamista Suomessa.

Puutteet lainsäädännön tuntemisessa

Yritykset eivät aina ole tietoisia kosmetiikkalainsäädännön asettamista velvoitteista. Epäselvyyttä esiintyy yrityksen roolin ja siihen liittyvien velvoitteiden tunnistamisessa. Lainsäädännössä asetetaan velvoitteita niin kosmeettisen valmisteen jakelijalle kuin vastuuhenkilöllekin. Vastuuhenkilöllä on pääasiallinen velvollisuus huolehtia valmisteen lainsäädännönmukaisuudesta ja turvallisuudesta.

Kosmetiikan tuominen myyntiin EU-alueen ulkopuolelta

Kosmetiikan vaatimukset eivät ole kaikkialla maailmassa samanlaisia. Yritykset eivät aina tiedosta velvoitteitaan kosmeettisen valmisteen vastuuhenkilönä maahantuodessaan kosmetiikkaa EU-alueen ulkopuolelta. Esimerkkejä havaituista puutteista:

  • Valmiste sisältää ainesosaa, jonka käyttö on EU-säännösten mukaan kielletty kosmetiikassa.  Esimerkiksi USAssa kosmetiikassa sallittu ainesosa voi olla Euroopassa lainsäädännön vastainen.
  • EU-alueella sijaitsevan vastuuhenkilön tiedot puuttuvat.
  • Kosmeettisen valmisteen turvallisuusselvitys on puutteellinen tai puuttuu kokonaan, valmistetta ei ole ilmoitettu CPNP-tietokantaan, suomen- ja ruotsinkieliset pakkausmerkinnät ovat puutteelliset.

Kosmetiikan sisältämä aine ylittää turvallisen pitoisuuden rajat

Kosmetiikkalainsäädännössä on rajoitettu tiettyjen aineiden käyttöä.  Esimerkiksi kosmetiikan säilöntäaineena käytetylle metyyli-isotiatsolinonille on asetettu lainsäädännössä suurin sallittu pitoisuus. Valvonnassa on havaittu joidenkin valmisteiden kohdalla lainsäädännön vastaisuutta pitoisuusrajojen noudattamisen osalta.

Kosmetiikan harhaanjohtavat markkinointiväittämät

Kosmetiikan markkinointiväittämien tulee olla totuudenmukaisia ja perustua asianmukaiseen näyttöön väitetystä vaikutuksesta. Kosmetiikkaa ei saa mainostaa lääkkeenä. Esimerkkejä havaituista puutteista:  

  • Hapettavan kestohiusvärin esitetään olevan koostumukseltaan hellävarainen iholle tai suojaavan ihoa herkistymiseltä, vaikka tosiasiassa valmiste sisältää voimakkaasti herkistäviä ainesosia (mm. PPD, parafenyleenidiamiini).
  • Ihon kosteusvoidetta markkinoidaan ihosairauden (esim. psoriasis) hoitoon.

Pakkausmerkinnät

Puutteet kosmetiikan pakkausmerkinnöissä ovat yleisiä.  Esimerkkejä:

  • osa suomenkielisistä merkinnöistä puuttuu, erityiset varotoimenpiteet löytyvät vain englanniksi (hiusvärit), ruotsinkieliset merkinnät puuttuvat kokonaan.
  • Vastuuhenkilön yhteystiedot (osoite) puuttuvat.
  • Säilyvyysaika puuttuu kokonaan tai sitä ei ole merkitty lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Tule juttelemaan kemikaalivalvonnasta I Love Me -messuille

Tukesin kosmetiikkavalvonnan asiantuntijat päivystävät perjantaista sunnuntaihin I Love Me –messuilla Helsingin Messukeskuksessa Kukkahattutädin osastolla 6F68.

Lisätietoja:

Kosmetiikan vaatimuksista Tukesin verkkosivuilla

EU:n vaarallisten tuotteiden viikkolista, sisältää myös kosmetiikkaa

ylitarkastaja Heli Sandberg, p. 029 5052 019

sähköposti:[email protected]