Valikko

Lähes 2 500 vaarallista tuotetta poistettiin EU-markkinoilta vuonna 2014

Tukes 24.3.2015 13.00
Tiedote

Vaaraa aiheuttavista tuotteista tehtiin vuonna 2014 yhteensä 2 435 ilmoitusta eurooppalaiseen RAPEX-järjestelmään. Eniten ilmoituksia tehtiin leluista sekä vaatteista, tekstiileistä ja muotituotteista. RAPEX-järjestelmän ansiosta tieto vaarallisista tuotteista välittyy laajasti ja se edesauttaa näiden tuotteiden tehokasta poistamista Euroopan markkinoilta. Suomi teki viime vuonna 109 RAPEX-ilmoitusta, eniten sähkölaitteista ja leluista. EU:n komissio on julkaissut RAPEX-vuositilastot verkkosivuillaan. 

RAPEX on hälytysjärjestelmä, jonka avulla EU:n komissio ja jäsenmaat vaihtavat tietoja vaaraa aiheuttavista tuotteista ja niihin liittyvistä toimenpiteistä. Ilmoitusten perusteella viranomaiset etsivät kyseisiä tuotteita omasta maastaan ja tekevät tarvittaessa reaktiivisia toimenpiteitä, kuten edellyttävät yrityksiltä tuotteiden markkinoilta poistoja tai palautusmenettelyjä kuluttajilta. Viime vuonna RAPEX-ilmoituksia tehtiin enemmän kuin koskaan ennen, yhteensä 2 435 kpl. Ilmoitusten perusteella tehtiin yhteensä 2 755 reaktiivista toimenpidettä. RAPEX-järjestelmän ansiosta tieto vaarallisista tuotteista välittyy laajasti ja se edesauttaa vaarallisten tuotteiden tehokasta poistamista Euroopan markkinoilta. Aktiivinen viranomaisyhteistyö on olennainen osa toimivaa yhteisen sisämarkkina-alueen tuoteturvallisuusvalvontaa.

RAPEX-järjestelmän piiriin kuuluu nykyisin 31 maata. Kullakin maalla on nimetty RAPEX-yhteyspiste, joka koordinoi toimintaa kansallisesti. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) toimii Suomessa tällaisena yhteyspisteenä. Euroopan komissio ja jäsenmaat ovat tehneet jo 12 vuotta yhteistyötä kuluttajatuotteiden turvallisuuden parantamiseksi. Tänä aikana RAPEX-ilmoitusten määrä on yli nelinkertaistunut. 

– Ilmoitusmäärän kasvusta ei voi tehdä suoraan sitä johtopäätöstä, että vaarallisia tuotteita olisi entistä enemmän markkinoilla, kertoo suunnittelija Nina Majuri. Ilmoitusten lisääntymiseen ovat vaikuttaneet mm. riskiperusteisesti kohdistettu ja tehokas markkinavalvonta, EU-maiden yhteiset markkinavalvontaprojektit sekä uusien maiden tulo järjestelmän piiriin. RAPEX-järjestelmä koetaan toimivaksi ja se lisää osaltaan markkinavalvonnan vaikuttavuutta. On aivan eri asia poistaa tuote pelkästään yhden jäsenmaan markkinoilta, kuin julkaista tietoa vaaraa aiheuttavista tuotteista RAPEX-järjestelmän kautta koko Euroopassa.

RAPEXKiina-yhteistyö

Suurin osa RAPEX-järjestelmän kautta ilmoitetuista vaarallisista tuotteista tulee EU:n ulkopuolelta, useimmiten Kiinasta. Kiina onkin EU:n suurin tavarantoimittaja. Euroopan komissio ja jäsenvaltiot tekevät säännöllisesti yhteistyötä Kiinan viranomaisten kanssa ja vaihtavat tietoja vaarallisista tuotteista. Tietojen perusteella Kiinan viranomaiset jäljittävät tuotteiden valmistajia ja muita toimijoita.

Suomen RAPEX-aktiivisuus kasvussa

Suomen RAPEX-aktiivisuus kasvoi vuonna 2014 lähes viidenneksellä edellisvuoteen verrattuna.  Suomi teki RAPEX-järjestelmään 109 ilmoitusta, eniten sähkölaitteista ja leluista. Muiden maiden ilmoituksien johdosta Suomi teki 152 reaktiivista toimenpidettä. Eniten toimenpiteitä tehtiin moottoriajoneuvoista, mitä osaltaan selittävät niiden hyvät jäljitettävyystiedot. Merkittävää kasvua edellisvuosiin verrattuna oli erityisesti kemikaalivalvonnassa. Perinteisten tuoteryhmien lisäksi Suomi teki viime vuonna ilmoituksia ja reaktiivisia toimenpiteitä myös esim. aseiden patruunoista, laser-osoittimesta ja ammattikäyttöön tarkoitetuista henkilönsuojaimista.

RAPEX-tietokanta hyödyttää myös kuluttajia ja yrityksiä

EU:n komissio julkaisee viikoittain yhteenvedon RAPEX-ilmoituksista. Komission verkkosivuilla olevasta RAPEX-tietokannasta löytyy tiedot jo yli 19 000 tuotteesta. Sivustolla oli viime vuonna lähes 2 miljoonaa kävijää. Erityisesti kauppiaiden ja sisäänostajien kannattaa seurata yhteenvetoja, suosittelee Nina Majuri. Seuraamalla viikkoyhteenvetoja ja tutustumalla omien tuoteryhmien tyypillisiin vaaroihin voidaan pienentää riskiä vaarallisen tuotteen päätymisestä omiin valikoimiin ja säästytään kalliilta jälkitoimilta. Vaarallisia tuotteita koskevasta nopeasta tiedottamisesta hyötyvät ennen kaikkea kuluttajat, koska sen ansiosta voidaan tehokkaammin poistaa vaaralliset tuotteet markkinoilta. Yrityksillä on vastuu tuotteiden turvallisuudesta ja velvollisuus ilmoittaa viranomaisille tuotteissaan havaituista turvallisuuspuutteista ja vaaratekijöistä, Nina Majuri muistuttaa.

Lisätietoja:

Suunnittelija Nina Majuri, puh. 029 5052 145, [email protected]

Vaarallisten tuotteiden yhteenvedot   

EU:n komission tiedote 23.3.2015   

EU:n komission tilastot vaarallisista tuotteista


OECD:n maailmanlaajuinen GlobalRecalls-portaali