Lämpöenergiamittareista paljastui puutteita EU:n yhteisessä valvontaprojektissa

Tukes
26.4.2016 10.04
Tiedote

Kotitalouksissa käytettävien sähkö- ja lämpöenergiamittareiden luotettavuutta valvottiin vuonna 2015 tehostetusti 12 EU-maassa. Yhteensä 40 markkinoilla olevaa mittarityyppiä tarkastettiin. Kaikki testatut sähköenergiamittarit läpäisivät testit. Sen sijaan testatuista 18 lämpöenergiamittarista kuusi ei täyttänyt vaatimuksia. Molempien tuoteryhmien merkinnöistä ja dokumenteista löytyi myös puutteita.

Tulosten perusteella valvontaviranomaiset ovat edellyttäneet havaittujen puutteiden korjaamista ja kahden lämpöenergiamittarityypin poistamista EU-markkinoilta. Lämpöenergiamittari mittaa asukkaan kuluttaman kaukolämmön määrää ja mittarilukeman perusteella määräytyy lämmitysenergialaskun suuruus.

Valvontaprojektiin osallistui Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), joka valvoo energiamittareiden vaatimustenmukaisuutta Suomessa. Tukes testautti kaksi energiamittaria ja tutki mittareiden dokumentteja.

- Vaatimustenvastaiset lämpöenergiamittarit eivät löytyneet Suomen valvonnassa. Jos käy ilmi, että näitä epäluotettavia lämpöenergiamittareita on myyty myös Suomessa, olemme yhteydessä maahantuojiin ja jakelijoihin, ylitarkastaja Heikki Koivula kertoo.

Tulosten perusteella EU:n valvontaviranomaiset aikovat tutkiaa lämpöenergiamittareiden vaatimustenmukaisuutta tulevaisuudessakin.

Mittauslaitteita käytetään päivittäin, ja mittaustulosten luotettavuudella on merkittäviä vaikutuksia kuluttajien talouteen, terveyteen ja turvallisuuteen. Sähkö- ja lämpöenergiamittareiden luotettavuus vaikuttaa kuluttajien energiakustannuksiin ja välillisesti energiatehokkuuteen.

Euroopan komission arvioiden mukaan EU:n alueella myydään vuosittain 14 miljoonaa sähköenergiamittaria. Niille on asetettu EU-säädöksissä vaatimuksia, jotka mittareiden tulee täyttää, ennen kuin niiden lukemia voidaan käyttää laskutuksen perusteena. Vaatimuksilla varmistetaan, että mittarit toimivat luotettavasti ja riittävän tarkasti eivätkä häiriinny erilaisten ympäristötekijöiden takia kuten lämpötilan, kosteuden, mekaanisen rasituksen tai sähkömagneettisten häiriöiden vaikutuksesta. Kulutusmittareiden luotettavan toiminnan kannalta tärkeää on myös niiden oikea asennus.

Energiamittareiden valvontaprojekti toteutettiin Euroopan komission rahoituksella. Projektin kustannukset olivat 500 000 euroa, josta komission osuus oli 70 prosenttia.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Heikki Koivula, p. 029 5052 113

sähköposti muotoa: [email protected]