Hyppää sisältöön

Lamppujen ja valaisimien energiamerkinnät muuttuvat syyskuun alusta

Julkaisuajankohta 26.5.2021 12.12
Uutinen

Uudet valonlähteitä koskevat energiamerkintävaatimukset astuvat voimaan 1.9.2021. Termi valonlähde eroaa aiemmasta lainsäädännöstä, jossa puhuttiin erikseen lampuista ja valaisimista.

Valonlähteiden uudet ekosuunnittelu- ja energiamerkintäasetukset tulevat voimaan 1. syyskuuta 2021. Jälleenmyyjät voivat laittaa uuden energiamerkinnän esille 1.9. alkaen. Vanhat merkit tulee korvata uusilla seuraavien 18 kuukauden kuluessa. Eli aikajaksolla 1.9.2021 – 1.3.2023 voi kaupoissa näkyä sekä nykyinen että uusi energiamerkki. Kaikilla valonlähteillä pitää olla uusi energiamerkintä 1. maaliskuuta 2023 lähtien.

Syyskuussa voimaan tulevassa valonlähteitä koskevassa asetuksessa on uusi termi: sisältävä tuote. Tällä tarkoitetaan tuotetta, joka sisältää irrotettavan valonlähteen. Tyypillisin esimerkki on valaisin, mutta se voi olla myös esimerkiksi valollinen peilikaappi tai sängynpääty.  Joissain valaisimissa valonlähde on kiinteä osa valaisinta ja sitä ei pysty irrottamaan. Siinä tapauksessa koko valaisin katsotaan valonlähteeksi.

Uudet energiamerkinnät eivät koske valaisimia, jotka myydään ilman valonlähdettä.

Valonlähteellä pitää olla energiamerkintä

Jatkossa kaikilla valonlähteillä, jotka saatetaan markkinoille omassa pakkauksessaan itsenäisenä tuotteena, pitää olla energiamerkintä. Sisältävien tuotteiden pakkauksessa energiamerkintää ei saa olla, mutta sisältävän tuotteen mukana tulevan valonlähteen tiedot pitää kuitenkin syöttää energiamerkintöjen tuotetietokantaan EPRELiin. Lisäksi sisältävän tuotteen ohjekirjassa pitää kertoa valonlähteen energialuokka.  

– Useita kotimaisia yrittäjiä on ihmetyttänyt että miksi sisältävän tuotteen valonlähteellä ei pidä olla energiamerkintää näkyvissä sisältävän tuotteen pakkauksessa. Nykyisellään lainsäädäntö asettaa sisältäville tuotteille paljon vaatimuksia, mutta ei tarjoa kuluttajille tietoa energiaa säästävistä malleista. Taustalla lienee lainsäädäntöä valmistelleen eurooppalaisen työryhmän ajatus, että valonlähteet ja valaisimet myydään melkein aina erikseen. Markkinoilla olevien tuotteiden perusteella näin ei kuitenkaan ole. Tukes on nostanut tätä epäkohtaa esiin, ja toivomme, että lainsäädäntöön tulee muutos tältä osin, kertoo ylitarkastaja Marika Keskinen.

Valonlähteen valmistaja tai EU-maahantuoja on vastuussa valonlähteen tietojen viemisestä energiamerkintöjen tietokantaan EPRELiin. Jos valonlähde tulee myyntiin EU:n ulkopuolelta osana sisältävää tuotetta ja tietoja ei ole aikaisemmin viety tietokantaan, on tällöin sisältävän tuotteen maahantuoja vastuussa valonlähteen tietojen viemisestä EPREL-tietokantaan.

Sisältävälle tuotteellekin merkintävaatimuksia

Tuotteen pakkauksessa pitää kertoa, voiko valonlähteen vaihtaa. Jos vaihdon voi tehdä vain ammattilainen, myös se pitää kertoa pakkauksessa joko sopivalla piktogrammilla tai sanallisesti. Vaihtamisen pitää onnistua yleisesti saatavilla olevilla työkaluilla.

Suositus on, että valonlähteen tulee olla irrotettavissa ja vaihdettavissa. Vapaasti käytettävissä olevilta internetsivuilta pitää löytyä purkuohjeet miten sisältävästä tuotteesta irrotetaan valonlähteet ja erilliset liitäntälaitteet. Jos vaihtaminen ei ole mahdollista, sille täytyy olla perusteltu esimerkiksi turvallisuuteen liittyvä syy. Tälläinen syy voi olla esimerkiksi, että valonlähteen vaihtaminen heikentäisi valaisimen turvallisuutta esimerkiksi kosteudenkestävyyttä.

Jos valonlähdettä ei voi vaihtaa, mutta sen voi irrottaa hajottamatta valonlähdettä, tuotteen teknisissä asiakirjoissa pitää kertoa oikeasta irrotustavasta.

Erilaiset valonlähteet, sisältävät tuotteet ja niitä koskevat energiamerkinnät 1.9. alkaen

Alla olevassa taulukossa on hieman selvennetty millaiset tuotteet koskevan kunkin tyyppistä tuotetta. Tyypillisesti valonlähde on lamppu ja sisältävä tuote valaisin, mutta muitakin mahdollisuuksia on.

Valonlähde (kuten lamppu)

Pakkauksessa tulee olla energiamerkintä ja tuotteen tiedot EPRELissä. Pakkauksessa oltava myös ekosuunnitteluasetuksesta tulevat tiedot (asetus 2019/2020, liite II, kohta 3.b.1 a-n).

Sisältävä tuote ilman valonlähdettä

Soveltamisalan ulkopuolella

Sisältävä tuote - valonlähde irrotettavissa ja vaihdettavissa

Pakkauksessa pitää olla tieto, että valonlähde on vaihdettavissa. Jos vaihdon voi tehdä vain ammattilainen, niin sekin pitää kertoa. Valonlähteen tiedot tulee olla EPRELissä. Käyttöoppaassa tai ohjekirjassa pitää olla lause ”Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on <X>.” jossa <X> korvataan tuotteeseen sisältyvän valonlähteen energiatehokkuusluokalla. Sisältävän tuotteen teknisessä dokumentaatiossa on selvästi yksilöitävä tuotteeseen sisältyvä valonlähde tai valonlähteet, mukaan lukien energiatehokkuusluokka.

Sisältävä tuote - valonlähde irrotettavissa, ei vaihdettavissa

Valonlähde on irrotettavissa niin, että se ei vaurioidu. Sisältävä tuote voi vaurioitua irrotuksesta.

  • Valonlähteen tiedot tulee olla EPRELissä
  • Pakkauksessa pitää olla tieto, että valonlähde ei ole vaihdettavissa.
  • Teknisissä asiakirjoissa pitää perustella, miksi valonlähde ei ole vaihdettavissa.
  • Teknisissä asiakirjoissa pitää olla ohje, miten valonlähteen voi irrottaa sitä rikkomatta. 
  • Käyttöoppaassa tai ohjekirjassa pitää olla lause ”Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on <X>.” jossa <X> korvataan tuotteeseen sisältyvän valonlähteen energiatehokkuusluokalla.
  • Sisältävän tuotteen teknisessä dokumentaatiossa on selvästi yksilöitävä tuotteeseen sisältyvä valonlähde tai valonlähteet, mukaan lukien energiatehokkuusluokka.

Sisältävä tuote - valonlähde ei irrotettavissa, ei vaihdettavissa

Jos valonlähdettä ei voi irrottaa vaurioittamatta sitä, tulkitaan koko tuote valonlähteeksi. Energiamerkintä tulee olla tuotteen pakkauksessa ja tiedot EPRELissä Pakkauksessa oltava myös ekosuunnitteluasetuksesta tulevat tiedot (asetus 2019/2020, liite II, kohta 3.b.1 a-n)

Katso myös

Valonlähteet (lamput) (Ekosuunnittelu.info)

Energiamerkinnän tuotetietokanta EPREL (Ekosuunnittelu.info)

Lisätietoja

Ylitarkastaja Marika Keskinen, p. 029 505 2680
sähköposti [email protected]

Tiedotetta päivitetty kauttaaltaan 31.5.2021