Hyppää sisältöön

Energimärkningen av lampor och armaturer förändras från början av september

Utgivningsdatum 26.5.2021 12.12 | Publicerad på svenska 2.6.2021 kl. 17.51
Nyhet

De nya energimärkningskraven gällande ljuskällor träder i kraft 1.9.2021. Termen ljuskälla skiljer sig från den tidigare lagstiftningen där lampor och belysningsarmaturer behandlades separat.

De nya förordningarna för ekodesign och energimärkning gällande ljuskällor träder i kraft 1 september 2021. Återförsäljare kan ställa fram den nya energimärkningen från och med 1.9. De gamla märkningarna ska ersättas med nya inom 18 månader. Det vill säga under tidsperioden 1.9.2021–1.3.2023 kan såväl ett gammalt som nytt energimärke visas i butikerna. Alla ljuskällor ska vara försedda med den nya energimärkningen från och med 1 mars 2023.

I den förordning gällande ljuskällor som träder i kraft i september har ett nytt begrepp införts: överordnad produkt. Med detta avses en produkt som innehåller en löstagbar ljuskälla. Det mest typiska exemplet är en belysningsarmatur, men det kan också vara till exempel ett spegelskåp eller en sänggavel med belysning.  I en del belysningsarmaturer är ljuskällan en fast del av armaturen och kan inte lossas. I det fallet betraktas hela belysningsarmaturen som en ljuskälla.

De nya energimärkningarna gäller inte belysningsarmaturer som säljs utan ljuskälla.

Ljuskällor ska ha energimärkning

I fortsättningen ska alla ljuskällor som släpps ut på marknaden i en egen förpackning som en självständig produkt ha energimärkning. Förpackningen till överordnade produkter får inte vara försedd med energimärkning, men uppgifterna för ljuskällor som medföljer överordnade produkter ska ändå föras in i produktdatabasen för energimärkningar EPREL. Dessutom ska energiklassen för ljuskällan anges i instruktionsboken till den övergripande produkten. 

– Många inhemska företagare har visat förvåning över varför inte ljuskällan i en övergripande produkt ska ha en energimärkning synlig på produktens förpackning. I sin nuvarande form ställer lagstiftningen många krav på övergripande produkter, men ger inte konsumenterna information om energibesparande modeller. Bakgrunden lär vara en tanke hos den europeiska arbetsgrupp som berett lagstiftningen, att ljuskällor och armaturer nästan alltid säljs separat. Ser man på de produkter som finns på marknaden stämmer detta dock inte. Tukes har lyft upp detta missförhållande och vi hoppas att lagstiftningen ändras till denna del, berättar överinspektör Marika Keskinen.

Ljuskällans tillverkare eller EU-importör är ansvarig för att föra in ljuskällans uppgifter till energimärkningsdatabasen EPREL. Om ljuskällan släpps ut på marknaden från utanför EU som en del av en övergripande produkt och uppgifterna inte tidigare har införts i databasen, är den övergripande produktens importör ansvarig för att ljuskällans uppgifter införs i EPREL-databasen.

Märkningskrav även för övergripande produkter

På produktens förpackning ska det anges om ljuskällan kan bytas. Om bytet endast kan göras av en yrkesman, ska även det anges på förpackningen, antingen med lämpligt piktogram eller i text. Byte ska kunna göras med allmänt tillgängliga verktyg.

Rekommendationen är att ljuskällan ska kunna lossas och bytas. Demonteringsanvisningar om hur ljuskällor och separata drivdon lossas ur en övergripande produkt ska finnas på en fritt tillgänglig webbplats. Om byte inte är möjligt, ska det vara motiverat av till exempel säkerhetsskäl. Ett sådant skäl kan till exempel vara att byte av ljuskälla skulle försämra armaturens säkerhet, till exempel fukttålighet.

Om ljuskällan inte kan bytas, men den kan lossas utan att förstöra ljuskällan, ska korrekt sätt att lossa ljuskällan anges i produktens tekniska dokumentation.

Olika slags ljuskällor, övergripande produkter och de energimärkningar som gäller dem från och med 1 september

I nedanstående tabell förklaras vilken slags produkter som gäller respektive produkttyp. En ljuskälla är typiskt en lampa och en övergripande produkt en belysningsarmatur, men det finns fler alternativ.

Ljuskälla (såsom en lampa)

På förpackningen ska det finnas en energimärkning och produktens uppgifter ska finnas i EPREL. På förpackningen ska också uppgifter som kommer av ekodesignförordningen (förordning 2019/2020, bilaga II, punkt 3.b.1 a-n).

Övergripande produkt utan ljuskälla

Utanför tillämpningsområdet

Övergripande produkt - ljuskällan kan lossas och bytas

På förpackningen ska anges att ljuskällan kan bytas. Om bytet endast kan göras av en yrkesman ska även det anges. Uppgifterna om ljuskällan ska finnas i EPREL. I bruksanvisningen eller instruktionsboken ska finnas meningen ”Denna produkt innehåller en ljuskälla vars energieffektivitetsklass är <X>.” där <X> ersätts med energieffektivitetsklassen för den ljuskälla som ingår i produkten. I den övergripande produktens tekniska dokumentation ska den ljuskälla eller de ljuskällor som ingår i produkten specificeras tydligt, inklusive energieffektivitetsklassen.

Övergripande produkt - ljuskällan kan lossas men inte bytas

Ljuskällan kan lossas utan att den skadas. Den övergripande produkten kan skadas vid demonteringen.

  • Uppgifterna om ljuskällan ska finnas i EPREL
  • På förpackningen ska anges att ljuskällan inte kan bytas.
  • I den tekniska dokumentationen ska det motiveras varför ljuskällan inte kan bytas.
  • I den tekniska dokumentationen ska ingå en anvisning om hur ljuskällan kan demonteras utan att skada den. 
  • I bruksanvisningen eller instruktionsboken ska finnas meningen ”Denna produkt innehåller en ljuskälla vars energieffektivitetsklass är <X>.” där <X> ersätts med energieffektivitetsklassen för den ljuskälla som ingår i produkten.
  • I den övergripande produktens tekniska dokumentation ska den ljuskälla eller de ljuskällor som ingår i produkten specificeras tydligt, inklusive energieffektivitetsklassen.

Övergripande produkt - ljuskällan kan inte lossas och inte bytas

Om ljuskällan inte kan bytas betraktas hela produkten som ljuskälla Energimärkningen ska finnas på produktens förpackning och uppgifterna i EPREL. På förpackningen ska också uppgifter som kommer av ekodesignförordningen (förordning 2019/2020, bilaga II, punkt 3.b.1 a-n)

Se även

Energimärkningsdatabasen

Ekosuunnittelu.info

Mer information

Överinspektör Marika Keskinen, tfn 029505 2680
e-post [email protected]

 
Sivun alkuun