Valikko

Lasten juomapulloista ja mukeista ei löytynyt testeissä turvallisuuspuutteita

Tukes 14.11.2014 9.30
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) selvitti markkinoilla olevien lapsille tarkoitettujen juomapullojen ja mukien turvallisuutta testauttamalla 15 tuotetta Tullilaboratoriossa. Tukesiin oli tullut pari ilmoitusta lasten urheilujuomapullosta irronneen korkin aiheuttamasta tukehtumisvaarasta. Testatuista tuotteista ei tällaista vaaraa kuitenkaan löytynyt.  Tuotteista ei myöskään löytynyt kemikaalilainsäädännössä rajoitettuja muovin pehmennysaineina käytettyjä ftalaatteja. Kuuden tuotteen käyttöohjeissa ja varoituksissa oli vähäisiä puutteita, ja kolmessa urheilujuomapullossa oli laadullisia puutteita. 

 Tukes valitsi testeihin viisi nokkamukia, neljä tuttipulloa, kolme urheilujuomapulloa ja kolme pillimukia. Tuotteista testattiin mekaanisia ominaisuuksia esimerkiksi veto- ja puristustesteillä. Lisäksi tarkastettiin pakkausmerkinnät sekä käyttöohjeet. Tuotteiden osista, jotka ovat kosketuksissa lapsen suuhun, analysoitiin rajoitettujen ftalaattien pitoisuudet. Lastenhoitotarvikkeissa on rajoitettu DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP ja DNOP -ftalaattien käyttöä niiden lisääntymiselle vaarallisten ominaisuuksien vuoksi.  


Tuotteet olivat testatuilta osin lainsäädännön ja standardien mukaisia eikä niistä löytynyt turvallisuuspuutteita.   Kuuden tuotteen käyttöohjeissa ja pakkausmerkinnöissä oli kuitenkin lieviä puutteita, esimerkiksi osa varoituksista puuttui, tai ne olivat vain toisella kotimaisella kielellä. Kolmesta urheilujuomapullosta löytyi lieviä laadullisia puutteita. Testeissä havaituista puutteista on annettu tiedot maahantuojille, ja maahantuojat ovat korjanneet pakkausmerkinnät vaatimusten mukaisiksi. 

Lasten juomapullojen ja mukien pakkausmerkinnöissä ja käyttöohjeissa on oltava turvallisen käytön kannalta riittävät tiedot. Käyttöohjeista tulee esimerkiksi löytyä ohjeet tuotteen puhdistukseen, lämmitykseen sekä säilytykseen.  Lukemalla ja noudattamalla tuotteen mukana olevia käyttöohjeita ja varoituksia voi välttyä vaaratilanteilta, jotka aiheutuvat esimerkiksi tuotteen vääristä puhdistus-, lämmitys- tai säilytystavoista.   Tuttipullon tuttiosa kannattaa testata vetämällä sitä ennen jokaista käyttökertaa, sillä haurastunut tai rikkoutunut tutti voi aiheuttaa tukehtumisvaaran.  Rikkoutunut tuote kannattaa heti poistaa käytöstä.  On myös tärkeää varmistaa lämmitetyn nesteen sopiva lämpötila aina ennen juoman antamista lapselle.

Kuluttajaturvallisuuslain mukaan valmistaja, maahantuoja ja myyjä vastaavat tuotteiden turvallisuudesta, eikä tuote saa aiheuttaa vaaraa kuluttajien turvallisuudelle tai omaisuudelle.  Kulutustavarasta on annettava turvallisen käytön kannalta riittävät tiedot selkeässä ja ymmärrettävässä muodossa sekä suomeksi että ruotsiksi.  

Tukes valvoo, että markkinoilla olevat lastentarvikkeet ovat turvallisia sekä mekaanisten ominaisuuksien että tiettyjen kemikaalien osalta. Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien materiaalien ja tarvikkeiden valvonta kuuluu Elintarviketurvallisuusvirasto Eviralle. 

Lisätietoja: tuoteturvallisuusinsinööri Merja Rajamäki, p. 029 5052 518,  [email protected]

 Lyhenteet:
DEHP = bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatti
DBP= dibutyyliftalaatti
BBP = bentsyylibutyyliftalaatti
DINP =di-isonyyliftalaatti
DIDP = di-isodekyyliftalaatti
DNOP= di-n-oktyyliftalaatti

Tukesin Turvallinen arki lapselle –teemaviikkoa vietetään 13-19.11.2014
Teemaviikon avoin keskustelutilaisuus Pasilassa, Ratapihankatu 9:n auditoriossa ke 19.11. klo 10-11.30 – tervetuloa!
Asiantuntijat päivystävät ja vastaavat lasten turvallisuuteen liittyviin kysymyksiin Tukesin Facebook-sivulla ke 19.11. klo 12-15.

Seuraa Tukesia somessa:

Twitter: @tukesinfo
Facebook: turvallisuusjakemikaalivirasto
LinkedIn: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto”