Led-valonheittimistä löytyi paljon puutteita yhteiseurooppalaisessa valvontaprojektissa

Tukes
12.9.2017 10.00
Tiedote

Eurooppalaiset markkinavalvontaviranomaiset selvittivät led-valonheitinten turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta yhteisellä laajalla valvontahankkeella. Valonheittimistä tarkastettiin sähköturvallisuus, sähkömagneettinen yhteensopivuus sekä täyttävätkö ne hallinnolliset vaatimukset. Valvonnan seurauksena peräti 47 prosenttia testatuista tuotteista poistettiin Euroopan markkinoilta vaatimustenvastaisina.

Projektiin osallistui markkinavalvontaviranomaisia yhteensä 17 maasta, ja siinä selvitettiin tuotteiden vaatimustenmukaisuutta sähköturvallisuutta koskevan LVD-direktiivin  (Low Voltage Directive) ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan EMC-direktiivin (Electromagnetic Compatibility) osalta. Suomessa hankkeeseen osallistui Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes).

– Tämä oli ensimmäinen kerta, kun eurooppalaisessa yhteishankkeessa testattuja tuotteita valvottiin kahden eri lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Projektia voidaan pitää onnistuneena, sillä poistimme markkinoilta huomattavan määrän vaarallisia led-valonheittimiä ja siten paransimme Euroopan turvallisuutta, yhteisprojektin vetäjänä toiminut ryhmäpäällikkö Hannu Mattila Tukesista kertoo.

Testatuista 82 led-valonheittimestä vain kaksi täytti molempien lainsäädäntöjen tekniset ja hallinnolliset vaatimukset.

– Tilanne on huolestuttava, ja toivommekin todella, että tulevaisuudessa tilanne paranee ja tuotteet täyttäisivät niille asetetut vaatimukset, Mattila sanoo.

Projektin seurauksena 47 prosenttia testatuista led-valonheittimistä vedettiin pois EU-markkinoita, mikä osoittaa, että vastuussa olevat valmistajat, maahantuojat ja jakelijat eivät ole ottaneet kaikkia EU:n asettamia vaatimuksia huomioon tuodessaan led-valoheittimiä Euroopan markkinoille. Vain 10 prosenttia testatuista tuotteista selvisi valvonnasta ilman markkinavalvontatoimia.

Tukes tarkasti 10 Suomessa myytävää led-valonheitintä, joista viisi poistettiin markkinoilta ja yhdelle annettiin myyntikielto eli uudet toimitukset jälleenmyyjille kiellettiin. Lopuista neljästä tuotteesta kirjoitettiin huomautus pienten teknisten, merkintä- tai asiakirjapuutteiden vuoksi.

Lähes kolme neljästä testatusta valonheittimistä vaarallisia

Yhteensä 87 valonheitintä testattiin sähköturvallisuusvaatimusten osalta. Testatuista tuotteista 87 prosenttia ei täyttänyt vaatimuksia. Peräti 71 prosentissa tuotteista oli puutteita, jotka voivat vaarantaa käyttäjän turvallisuuden.

Tuotteista testattiin myös, kuinka hyvin ne täyttävät sähkömagneettisen yhteensopivuuden eli EMC:n keskeiset vaatimukset. Yli puolet eli 54 prosenttia testatuista valonheittimistä ei täyttänyt EMC-vaatimuksia eli ne päästivät ympäristöönsä sallittua enemmän häiriötä. Projektissa testattiin 85 led-valonheitintä EMC-vaatimusten osalta.

Kaikista tarkastetuista led-valonheittimista vain viisi täytti kaikki tekniset vaatimukset.

Myös dokumentoinnissa puutteita

Tuotteen valmistajan ja maahantuojan on ennen tuotteen markkinoille saattamista varmistettava tuotteen vaatimustenmukaisuus ja huolehdittava hallinnollisista vaatimuksista, kuten vaadituista merkinnöistä ja asiakirjoista. Projektin aikana tarkastettiin myös tuotteita koskevat tekniset tiedostot, EU-vaatimustenmukaisuusvakuutukset, jäljitettävyysvaatimukset sekä CE-merkintä.  Tutkituista led-valonheittimistä 54 prosenttia ei täyttänyt tarkastettuja hallinnollisia vaatimuksia.

Yhtä lukuunottamatta tuotteista löytyi CE-merkintä, kun taas vaatimustenmukaisuusvakuutus puuttui lähes joka viidennestä (17%) tuotteesta.

Suurin osa (75%) testatuista led-valonheittimistä oli valmistettu Kiinassa. Joka viidennen (20%) tuotteen alkuperämaa ei ollut tiedossa. Vain muutama tuote (5%) oli valmitettu Euroopassa. Tuloksia analysoidessa kävi ilmi, että ne tuotteet, joiden alkuperämaata ei ollut ilmoitettu, täyttivät huonosti myös hallinnolliset vaatimukset. Vain yksi näistä tuotteista oli tältä osin vaatimusten mukainen.

Valvontaprojektin (JA2015-EMCLVD) tarkoituksena oli arvioida ja parantaa led-valonheitinten sähkömagneettista yhteensopivuutta ja sähköturvallisuutta EU:n markkinoilla. Led-valonheittimissä käytetään uutta teknologiaa, ja ne ovat nopeasti ja laajasti levinneet Euroopan markkinoille. Projektissa keskityttiin tuotteisiin, jotka on erityisesti suunnattu kuluttajille. Testattavana oli yhteensä 90 led-valonheitintä.

Euroopan komission osittain rahoittamaan valvontahankkeeseen osallistui 20 viranomaista yhteensä 17 maasta.

Projektin tulosten perusteella tehdyt valvontatoimenpiteet

Projektin yhteenveto

Markkinavalvontarekisteri

Talouden toimijat, eli valmistajat, maahantuojat ja jakelijat, vastaavat tuotteiden turvallisuudesta ja vaatimustenmukaisuudesta. Viranomaiset eivät tarkasta tuotteita ennakkoon, vaan valvovat myynnissä olevia tuotteita riskiperusteisesti pistokokeilla. Reklamaatiotilanteissa kuluttajan tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä tuotteen ostopaikkaan. Tukesille voi ilmoittaa vaarallisesta tai vaatimustenvastaisesta sähkölaitteesta tällä lomakkeella.

Lisätietoja:

Johtava asiantuntija Mika Toivonen (sähköturvallisuus), p. 029 5052 653

Johtava asiantuntija Hanna Mustonen (EMC), p. 029 5052 569

sähköpostit: [email protected]kes.fi