Leluissa ftalaatteja ja koruissa raskasmetalleja – EU:n valvontahankkeessa löydettiin kiellettyjä aineita

Tukes
23.2.2018 10.30
Tiedote

EU-maiden yhteisessä valvontahankkeessa löydettiin kiellettyjä aineita esineistä ja kemikaalituotteista. Ongelmia oli erityisesti sellaisissa tuotteissa, joissa alkuperämaata ei ollut merkitty. Suomessa yleisimmät löydetyt puutteet liittyivät ftalaatteihin leluissa ja nikkeliin koruissa tai korun osissa. 

Osa muovin pehmittiminä käytetyistä ftalaateista on lisääntymiselle vaarallisia. Nikkeli on yleinen kosketusallergian aiheuttaja. Joistakin Suomessa myydyistä tutkituista liimoista löytyi myös liikaa tolueenia ja yhdessä tapauksessa bentseeniä.

Suomi osallistui EU-laajuisen kemikaalivalvontahankkeeseen osana Euroopan kemikaaliviraston valvontafoorumin työtä. EU-maissa tarkastettiin yhteensä yli 5 600 kemikaalia tai esinettä. Hankkeessa valvottiin EU:n REACH-asetuksessa kiellettyjä tai rajoitettuja aineita. Euroopan kemikaalivirasto on julkaissut hankkeen tuloksista tiedotteen ja raportin. Kyseessä on neljäs Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) valvontafoorumin koordinoima EU-laajuinen valvontahanke.

EU:n REACH-asetus rajoittaa tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sellaisenaan, seoksissa tai esineissä. Suomessa Tukes valvoo REACH-asetuksen noudattamista markkinoilla olevissa tuotteissa, ja Tulli maahantuotavissa tuotteissa. Tukes ja Tulli tarkastivat hankkeen aikana yhteensä 183 tuotetta.

Suomessa neljässä kymmenestä tutkitusta lelusta löytyi ftalaatteja. Kuva Tukesin markkinavalvontarekisteristä.

Lähes viidennes leluista sisälsi kiellettyjä ftalaatteja

EU-tasolla tarkasteltuna kaikkein eniten puutteita oli hankkeen aikana valvotuissa leluissa, joista lähes 20 % sisälsi kiellettyjä ftalaatteja yli sallitun pitoisuuden. Lisäksi koruista löytyi raskasmetalleja, kuten kadmiumia ja lyijyä, ja vapautui nikkeliä, ja käytössä olleista esineistä, kuten termospulloista, löytyi asbestia. Kiellettyä kadmiumia oli korujen lisäksi myös juotosmateriaaleissa, ja herkistävää kromi(VI)-yhdistettä löytyi ihokosketukseen tarkoitetuista nahkatuotteista.

Löytyneet ylitykset eivät sinänsä kerro otosta markkinoilla olevien tuotteiden puutteista, koska näytteet on valittu riskiperusteisesti. Toisin sanoen testattavaksi on valittu sellaisia tuotteita, joissa epäillään löytyvän puutteita esimerkiksi tuotteen merkinnöissä olevien epäkohtien, ominaisuuksien tai alkuperän vuoksi. 

Hankkeen aikana tehdyt tarkastukset kohdistuivat esimerkiksi kemikaalien tai esineiden maahantuojiin ja jakelijoihin. Hankkeen kemikaalit valittiin aiemmin tehtyjen valvontahavaintojen ja RAPEX-ilmoitusten perusteella. Rajoitetuille aineille oli lisäksi saatavilla ECHAn valvontafoorumin suosittelemia analyysimenetelmiä.

REACH-asetuksen noudattaminen on toimitusketjun jokaisen toimijan vastuulla. Sekä maahantuoja että vähittäiskauppa ovat vastuussa siitä, että ne myyvät vain lainsäädännön mukaisia tuotteita.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Mervi Assmann, Tukes, p. 029 5052 039, [email protected]

Tuoteturvallisuuspäällikkö Jonna Neffling, Tulli, p. 040 332 3325, [email protected]

Linkkejä:

Metallikoruista löytyi kadmiumia(Tukesin tiedote 5.9.2017)

Inspectors find phthalates in toys and asbestos in second-hand products (ECHAn tiedote 13.2.2018)

FORUM REF-4 PROJECT REPORT, Harmonised Enforcement Project on Restrictions (ECHAn valvontafoorumin raportti valvontahankkeesta 8.2.2018)

ECHA Newsletter February 2018, Improving compliance with restrictions (ECHAn uutiskirjeen artikkeli, lisätietoa valvontahankkeesta ja valvotuista rajoitetuista aineista)