Levin mökkipalo: asennusvirheitä ja epäselvyyksiä sähkötöissä

Mediatiedote
22.11.2019 10.24
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on selvittänyt huhtikuussa tapahtuneen Levin mökkipalon sähköasennuksiin liittyviä kysymyksiä. Selvitysten perusteella Tukes havaitsi, että tulipalossa tuhoutuneen mökin sähköasennustyöt oli tehty sähköturvallisuuslain vastaisesti. Tukes jatkaa asian tarkempaa selvittämistä yhdessä poliisin kanssa. Tukes kannustaa rakennuttajia selvittämään, että valittu sähköurakoitsija löytyy Tukesin rekisteristä ja toimii vastuullisesti.

Suomessa rakennusten sähkötöihin tarvitaan erillinen oikeus. Sähköturvallisuuslaki edellyttää, että sähkötöitä saa tehdä vain Tukesin rekisteristä löytyvä toimija. Jokaisella sähkötöitä tekevällä yrityksellä pitää olla nimettynä toiminnan turvallisuudesta vastaava sähkötöiden johtaja, jonka lakiin perustuva tehtävä on huolehtia yrityksen sähkötöiden työnjohdosta ja omavalvonnasta.

Sähköurakoitsijan pitää aina tehdä työlleen käyttöönottotarkastus ennen sähköasennuksen käyttöönottoa.  Tarkastuksessa urakoitsija varmistaa tekemiensä asennusten turvallisuuden. Tarkastuksesta pitää laatia käyttöönottotarkastuspöytäkirja. Se on urakoitsijan vakuutus, että asennus täyttää vaatimukset. Pöytäkirjaan kirjataan mm.

  • kohteen tiedot
  • sähköurakoitsijan ja sähkötöiden johtajan tiedot
  • turvallisuuden varmistavien testausten tulokset
  • tarkastuksen tekijän allekirjoitus ja toteamus siitä, että asennus on tehty oikean asennustavan ja asennusohjeiden mukaan.

– Lain tavoitteena on varmistaa, että sähköasennukset on tehty ammattitaitoisesti ja turvallisesti eikä niistä aiheudu sähköiskuja tai tulipaloja. Sähkötöiden teettäminen ammattilaisella ja käyttöönottopöytäkirjan vaatiminen ovat ne kaksi keskeisintä asiaa, josta rakennuttajan omalta osaltaan tulee huolehtia, ylitarkastaja Sakari Hatakka Tukesista sanoo.

Muista nämä, kun tilaat sähkötöitä

  • Varmista, että sähkötöiden tekijä löytyy Tukesin verkkosivuilla olevasta rekisteristä.
  • Sähköurakoitsijan toimintatavasta ja vastuullisuudesta kertovat aiemmin toteutetut hankkeet, selvitä niitä.
  • Huolehdi, että saat sähköasennukset tehneeltä yritykseltä käyttöönottotarkastuspöytäkirjan. Pöytäkirja on virallinen asiakirja, jolla sinulle vakuutetaan, että asennukset on tehty turvallisesti.
  • Jos asennusten turvallisuutta on syytä epäillä tai niissä ilmenee ongelmia, käytä asennusten etenemisen seuraamiseen tai asian selvittämiseen Tukesin nimeämiä sähköasennusten tarkastuspalveluja tarjoavia valtuutettua laitoksia ja tarkastajia. He ovat perehtyneet sähköasennusten turvallisuuteen.

”Toisen luvilla tekeminen” on vastuutonta ja voi täyttää petoksen tunnusmerkit

Onnettomuustutkintakeskuksen (OTKES) mukaan Levin mökkipalo syttyi väärin asennetusta sähköisestä lattialämmityksestä. Onnettomuudessa kuoli kolme lasta.

Levin tapauksessa vaikuttaa käyneen niin, että mökin sähköasennukset on tehty vastoin lakia. Tukesin selvitysten perusteella mökin käyttöönottopöytäkirja oli laadittu yrityksen nimiin, joka ei tosiasiassa ollut osallistunut mökin sähköasennusten tekoon. Yritykseen nimetty sähkötöiden johtaja ei vaikuttanut huolehtineen asennusten ja työn turvallisuudesta. Sähköasennuksia olivat tehneet yrityksen ulkopuoliset henkilöt.

– Tietoomme tulee silloin tällöin tapauksia, joissa sähköalan yritys on toiminut lain vastaisesti ja antanut luvan henkilölle tai toiselle yritykselle tehdä sähkötöitä yrityksen nimiin. Menettelynä tällainen ”toisen luvilla tekeminen” on täysin vastuutonta ja voi täyttää petoksen tunnusmerkit. Räikeimmillään yritys on luovuttanut käyttöönottotarkastuspöytäkirjan sähkötyöstä, jota yritys ei ole oikeasti tehnyt, saati tarkastanut. Pahimmillaan tällainen toiminta voi johtaa Levin kaltaiseen tragediaan, Sakari Hatakka sanoo.

Tukesin rekisterissä on tällä hetkellä vajaa 20 000 sähkötöihin oikeudet omaavaa yritystä ja yrittäjää.

– Jotta vahingoilta voitaisiin välttyä eikä toimittaisi vastoin lakia, Tukes antaa vakavaa vaaraa aiheuttaneet oikeudettomat ja toistuvat sähkötyöt poliisin tutkittavaksi. Poliisilta asiat etenevät syyttäjän syyteharkintaan ja edelleen käräjille sähköturvallisuuslain ja rikoslain rikkomuksina, Hatakka kertoo.

Tukes suhtautuu OTKESin suositukseen vakavasti

OTKES on tänään julkistetussa raportissa antanut suosituksen rakennushankkeen sähkötöiden valvonnan kehittämiseksi Suomessa. Tukes suhtautuu osaltaan suosituksen toteuttamiseen vakavasti.

– Teemme omalta osaltamme töitä sen eteen, että yritykset ja yrittäjät tuntevat vastuunsa ja toimivat pelisääntöjen mukaan. Tukesin tavoitteena on kannustaa yrityksiä vastuullisuuteen, Sakari Hatakka Tukesista toteaa.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Sakari Hatakka, p. 029 5052 562

sähköposti muotoa: [email protected]