Liikuntaa työajalla – lisää virtaa ja yhteisöllisyyttä

Tukes
3.2.2016 13.07
Tiedote

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirastossa (Tukes) käynnistettiin viime syksynä kokeilu, jossa henkilöstö sai mahdollisuuden liikkua tunnin viikossa työajalla.

Kampanjan tavoitteena oli innostaa tukeslaisia liikkumaan työkavereiden kanssa ja saada sitä kautta lisää virtaa työpäivään. Lisäksi tavoitteena oli lisätä yhteisöllisyyttä.

Kampanjan organisoi Tukesissa toimiva hyvinvointiryhmä Hyvikset.

Miksi tällainen kampanja päätettiin järjestää?


- Viime aikoina on uutisoitu paljon liikkumattomuuden ja istumatyön haitoista, joten halusimme kampanjan avulla kannustaa työntekijöitämme lähtemään liikkumaan työpöydän äärestä. Olemme vuosittain järjestäneet henkilöstölle liikuntakampanjoita, jotka ovat perustuneet liikkumiseen vapaa-ajalla. Nyt päätimme kokeilla, saisimmeko mukaan lisää osallistujia, kun mahdollistamme liikkumisen työajalla, kertoo aktiivi-hyvis, ylitarkastaja Sara Lax.

- Tämä kokeilu on meille tärkeä monestakin syystä. Kuten Sara toteaa, meillä on kova halu luoda lisää aktiivisuutta sekä oman hyvinvoinnin edistämiseksi että yhteisöllisyyden vahvistamiseksi edelleen. Useat uudistuksistamme ammentavat keskinäisestä luottamuksesta ja tämän suuntaisilla uudistuskokeiluilla sitä vahvistamme, linjaa pääjohtaja Kimmo Peltonen.

Miten kampanja käytännössä toteutettiin, Sara Lax?


- Kampanja käynnistyi syyskuussa 2015 ja kesti kaksi kuukautta. Kampanjan aikana sai viikoittain käyttää tunnin työajasta liikunnan harrastamiseen. Yhtenä tavoitteena oli lisätä yhteisöllisyyttä, minkä vuoksi liikuntaa harrastettiin yhdessä työkaverin kanssa tai osallistumalla ohjatulle ryhmäliikuntatunnille.

Millaisia tuloksia kampanjalla saavutettiin?


- Kampanjaan osallistui vajaa puolet tukeslaisista. Keskimäärin liikuntaan käytettiin neljä tuntia osallistujaa kohden (maksimimäärä oli 9 tuntia). Liikuntamuodoista suosituimpia olivat ryhmäliikuntatunnit ja kävelylenkit.

Millaista palautetta kampanjasta tuli?

- Kampanjasta saatiin paljon hyvää palautetta. Tukeslaiset kokivat, että liikuntatunti toi piristystä ja tehoa työpäivään. Kampanjan ajankohta sai myös kiitosta, koska kampanjan ansiosta oli mahdollista syksyn pimenevään aikaan liikkua päivänvalossa.

Miten kampanjan tavoitteet saavutettiin?

- Hyvin! Kampanjaan saatiin aktivoitua mukaan aiempaa enemmän tukeslaisia. Hyviksiä ilahdutti erityisesti se, että noin puolet kampanjaan osallistuneista kertoi liikkuneensa kampanjan aikana tavallista enemmän, iloitsee Sara Lax.

- Uskomme siis siihen, että hyvä fyysinen kunto auttaa myös nykyisessä kiireisessä ja epävarmassa työelämässä jaksamiseen. Jos vielä meidän mahdollisuutemme innoittamana löytyy uusi rakas harraste liikunnan piiristä, olemme jo kiitettävän puolella tavoiteasteikolla. Minusta tämä kokeilu kuuluu ehdottomasti sinne erinomaisesti onnistuneiden joukkoon, arvioi Kimmo Peltonen.

Mitä seuraavaksi?

- Kampanjasta saatujen hyvien palautteiden ja kokemusten perusteella olemme suunnittelemassa keväälle uutta vastaavaa kampanjaa, sanoo Sara Lax ilahtuneena.