Lisää tietoa Euroopassa käytettävistä kemikaaleista

Tukes
25.1.2016 12.36
Tiedote

 

Tietoa Euroopassa käytössä olevista 120 000 kemikaalista on nyt helpommin saatavissa. ECHAn sivuilta tietoja on saatavilla kolmella eri tasolla: yksinkertainen InfoCard-tietokortti, yksityiskohtaisempi tiivistelmä ja täydelliset lähdetiedot kemikaalista. 

Tietokanta sisältää esimerkiksi

  • tietoa 120 000 kemikaalin luokituksesta ja merkinnöistä
  • tietoa 14 000:n REACH-asetuksen mukaisesti rekisteröidyn kemikaalin vaaroista ja turvallisesta käytöstä
  • kaksi miljoonaa tutkimustiivistelmää kemikaalien ominaisuuksista ja vaikutuksista
  • tiedot 168 kemikaalista, jotka on määritetty erityistä huolta aiheuttaviksi
  • tiedot 64 kemikaalista, joiden käyttöä on rajoitettu EU:ssa.

Infokorteissa on hyödyllistä perustietoa selkeällä englannin kielellä kaikille kemikaalien käyttäjille. Infokortteja tarkemmat tiivistelmät ovat hyödyllisiä erityisesti työnantajille, työntekijöille, tutkijoille ja viranomaisille.  

Lisätietoa
ECHAn tiedote 20.1.2016
Tietoa kemikaaleista ECHAn sivuilla