LNG-valvonnan kuulumisia

Tukes
12.7.2017 16.20
Tiedote

 

LNG eli nesteytetty maakaasu valtaa alaa Suomessa. LNG-varastoja ja terminaaleja on rakennettu ja rakenteilla useille paikkakunnille, ja ne ovat kaikki Tukesin valvontakohteita. Kysyimme Tukesin ylitarkastaja Arto Jaskarilta, mitä LNG-valvonnassa on meneillään.

Missä kaikkialla Suomessa on LNG-kohteita?

taulukko_LNG


Tukes ja LNG

Tukes toimii valvontaviranomaisena maa-alueilla tapahtuvassa varastoinnissa sekä perinteisessä maakaasun siirrossa, jakelussa ja käytössä. LNG:n kuljetus sen sijaan kuuluu vaarallisten aineiden kuljetuksen lainsäädännön piiriin, joten sitä valvoo maantieliikenteessä muun muassa poliisi.

Tukes antaa LNG-terminaaleille varastointiluvan ja tekee tarkastuksen ennen käyttöä. Tekniset tarkastukset rakentamisen aikana tekee hyväksytty tarkastuslaitos. LNG-varastot kuuluvat Seveso-direktiivin piiriin, eli vähintään 50 tonnin laitokset vaativat luvan ja toimintaperiaateasiakirjan (MAPP) ja vähintään 200 tonnin laitokset luvan ja turvallisuusselvityksen.

Laitoksen koon mukaan terminaaleissa tehdään määräaikaistarkastukset joko vuosittain tai kolmen vuoden välein. Ennen kuin terminaalille voidaan antaa maakaasusäännösten mukainen lupa, on sijoituspaikan oltava kaavoitettu LNG:n varastointiin soveltuvaksi.

kuva_LNG_kohde


Mitä kaikkea LNG-valvontaan kuuluu?

LNG-valvontaan kuuluvat muun muassa valvontakäynnit, käyttöönottotarkastukset, neuvottelut, lausuntopyyntöjen ja lupapäätösten laatiminen, asiakirjatarkastukset, hakemusten täydennyspyynnöt, turvallisuusselvitysten ja rakentamislupahakemusten käsittely sekä kuulutukset hakemuksista paikallisiin lehtiin.


Mitä valvontatoimia Tukesilla on tänä vuonna LNG-kohteisiin?

  • Skangas Oy Pori, valvontakäynti syksyllä 2017.

  • Manga Terminal Oy Tornio, lupapäätös 14.6.2017, asiakirjatarkastus elokuussa 2017 ja käyttöönottotarkastus syksyllä 2017.

  • Hamina LNG Oy, hakemus käsittelyssä, hakemukseen tulossa täydennyksiä, tilannekatsaus syksyllä 2017.

  • Raahen Voima Oy, pyydetty lausunnot ELY:ltä ja pelastuslaitokselta, lupapäätöstä edeltävä neuvottelu Raahessa syksyllä 2017, lupapäätös mahdollinen syksyllä 2017.

  • Wärtsilä Finland Oy Vaasa, LNG-varastointikapasiteetin lisäys, pyydetty lausunnot ELY:ltä ja pelastuslaitokselta, tilannekatsaus Vaasassa elokuussa 2017, lupapäätös mahdollinen syksyllä 2017.

  • Skangas Oy Porvoo, Sköldvik, turvallisuusselvitys käsittelyssä, valvontakäynti joulukuussa 2017.


Valvontakohteita ovat myös tankkausasemat ja täyttölaitokset, joille on tehty seuraavia toimia:


  • Gasum Oy Jyväskylä, LNG- ja CNG-tankkausasema sekä CNG-täyttölaitos, lupapäätös 10.7.2017, käyttöönottotarkastus elokuussa 2017.

  • Gasum Oy Vantaa, LNG- ja CNG-tankkausasema, lupahakemus käsittelyssä, täydennyksiä tulossa.

  • Stormossen, LCNG-tankkausasema, käyttöönottotarkastus.


Lisäksi käsittelyssä on muita maa- ja biokaasun rakentamislupahakemuksia ja ilmoituksia yhteensä noin 20 kappaletta.


FAKTA

Mitä on LNG?

Nesteytetty maakaasu, LNG (Liquefied Natural Gas) on miinus 162 asteeseen jäähdytettyä maakaasua. Muuttamalla kaasumainen maakaasu nestemäiseksi sen tilavuus saadaan tiivistettyä noin kuudessadasosaan. Ennen käyttöä LNG höyrystetään kaasumaiseen olomuotoon. Huomio! LNG ei ole sama kuin nestekaasu.

Mihin LNG:tä käytetään?

Nesteytetystä maakaasusta höyrystettyä maakaasua käytetään sekä teollisuudessa että liikenteessä. Maakaasulla voidaan esimerkiksi korvata nestekaasu teollisuusprosesseissa ja polttoöljy lämmöntuotannossa.

CNG = Compressed Natural Gas

LCNG-tankkausasema = CNG-tankkausasema, jonka kaasuvarasto on LNG:nä

Aiemmat artikkelit:

LNG-terminaalit - uutta Suomessa ja Tukesin valvonnassa

LNG-terminaalien valvonnassa riittää haasteita

.........................

Haastateltu asiantuntija: Arto Jaskari
Teksti: Paula Kuusio
Kuvat: Arto Jaskari