Valikko

Lujuuslajitellussa rakennepuutavarassa puutteita

Mediatiedote 19.2.2019 9.11
Tiedote

Lujuuslajitellusta rakennepuutavarasta löytyi puutteita Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) testeissä. Puutteet olivat selviä lujuusluokan alituksia. Kahden valmistajan tuotteet asetettiin myyntikieltoon ja yhdelle valmistajalle annettiin korjauskehotus.

Tukes testasi yhdeksän eri valmistajan lujuuslajiteltua rakennepuutavaraa standardin EN 14081-1 mukaan. Testattava puutavara oli poikkileikkaukseltaan 48x148 millimetriä ja lujuusluokaltaan C24. Tämä lujuusluokka on hyvin yleisesti rakenteissa käytettävä ja sitä on laajasti myynnissä. Tuotteet hankittiin rakennustarvike- ja puutavaraliikkeistä Pirkanmaan ja Etelä-Suomen alueilta.

Jokaiselta yhdeksältä valmistajalta testaukseen valittiin 30 vähintään 3,6 metrin pituista koekappaletta. Tuotteet testattiin Eurofins Expert Services Oy:n laboratoriossa. Tuotteista testattiin taivutuslujuus, kimmomoduuli, tiheys, kosteuspitoisuus, poikkileikkausmitat, lape- ja syrjävääryys sekä kierous. Puun ominaisuuksista voi lukea lisää esim. Puuinfon internetsivuilta www.puuinfo.fi.

Kahdessa tuotteessa merkittäviä puutteita

Testeistä saatuja tuloksia verrattiin valmistajan suoritustasoilmoituksessa ilmoittamiin perusominaisuuksien arvoihin. Suoritustasoilmoitus on dokumentti, jolla valmistaja antaa tietoja yhdenmukaisen standardin mukaisesti oleellisista rakennustuotteen ominaisuuksista.

Kahden valmistajan tuotteet alittivat selvästi C24-lujuusluokan ilmoitetut ominaisuudet taivutuslujuuden ja kimmomoduulin osalta. Neljän valmistajan koekappalesarjassa oli muutamia koekappaleita, joiden kierous oli yli sallitun raja-arvon. Lisäksi koekappaleiden tiheydessä oli yksi selvä ja toinen lievä alitus. Kahden valmistajan tuotteet olivat täysin suoritustasoilmoitusten mukaisia.

Tukes on antanut kahdelle valmistajalle, Stora Enso Wood Product Oy:lle ja Oy Pertu Components Ltd:lle, lujuuslajitellun rakennepuutavaran myyntikieltopäätöksen koskien testattuja tuote-eriä. Kyseisten tuote-erien puutavaran voi markkinoida ja myydä lujuusluokittelemattomana sahatavarana. Valmistajat ovat ryhtyneet toimiin tuotteidensa muuttamiseksi takaisin vaatimustenmukaisiksi. Lisäksi valmistajat ovat keränneet vaatimustenvastaiset tuotteet markkinoilta pois.

Yhdelle valmistajalle annettiin korjauskehotus testeissä havaittujen vähäisten puutteiden johdosta. Kahdella valmistajalla oli puutteellisuuksia asiakirjoissa, jotka valmistajat korjaavat vastaamaan lainsäädännön vaatimuksia.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Laura Lakua, p. 029 5052 742, [email protected]

Lisätietoja rakennustuotteiden CE-merkinnästä, tuotehyväksyntäasetuksen mukaisista tyyppihyväksynnöistä ja rakennuspaikkakohtaisesta hyväksynnästä sekä tuotteisiin liittyvistä standardeista löytyy osoitteesta www.rakennustuoteinfo.fi.

Rakennustuotteet