Luvanvaraisten aineiden luettelo päivitetty

9.3.2020 10.23
Uutinen

Euroopan komissio on lisännyt 11 uutta ainetta REACH-asetuksen liitteen XIV luvanvaraisten aineiden luetteloon. Luvanvaraisten aineiden luettelossa on nyt 54 ainetta.

Kolmen vuoden sisällä tulee 11 huolta aiheuttavan aineen käytöstä luvanvaraista. Osa aineista on lisääntymiselle vaarallisia ja osa hitaasti hajoavia, biokertyviä ja myrkyllisiä ja/tai erittäin hitaasti hajoavia ja erittäin voimakkaasti biokertyviä. Aineet on lisätty REACH-asetuksen (EU) 1907/2006 luvanvaraisten aineiden luetteloon EU:n virallisessa lehdessä 7.2.2020 julkaistulla asetuksella (EU) 2020/171.

Uudet luvanvaraiset aineet ja ajankohdat, jolloin lupaa on viimeistään haettava tai jolloin käyttö ilman lupaa on lopetettava käyvät ilmi alla olevasta taulukosta.

Uudet luvanvaraiset aineet ja ajankohdat, jolloin lupaa on viimeistään haettava tai jolloin käyttö ilman lupaa on lopetettava
Luvanvarainen aine Lupa haettava viimeistään Käyttö ilman lupaa lopetettava
1,2-bentseenidikarboksyylihapon diheksyyliesteri, haarautunut ja suoraketjuinen 27.8.2021 27.2.2023
Diheksyyliftalaatti 27.8.2021 27.2.2023
1,2-bentseenidikarboksyylihapon di-C6-10- alkyyliesterit; 1,2-bentseenidikarboksyylihapon dekyyli-, heksyyli- ja oktyylisekadiesterit, jotka sisältävät ≥ 0,3 prosenttia diheksyyliftalaattia 27.8.2021 27.2.2023
Triksylyylifosfaatti 27.11.2021 27.5.2023
Natriumperboraatti; perboorihappo, natriumsuola 27.11.2021 27.5.2023
Natriumperoksometaboraatti 27.11.2021 27.5.2023
5-sek-butyyli-2-(2,4-dimetyylisykloheks-3- en-1-yyli)-5-metyyli-1,3-dioksaani [1], 5-sek-butyyli-2-(4,6-dimetyylisykloheks-3-en-1- yyli)-5-metyyli-1,3-dioksaani [2] (mukaan lukien kaikki [1]:n ja [2]:n yksittäiset stereoisomeerit ja niiden yhdistelmät) 27.2.2022 27.8.2023
2-(2H-bentsotriatsol-2-yyli)-4,6-ditertpentyylifenoli (UV-328) 27.5.2022 27.11.2023
2,4-di-tert-butyyli-6-(5-klooribentsotriatsol- 2-yyli)fenoli (UV-327) 27.5.2022 27.11.2023
2-(2H-bentsotriatsol-2-yyli)-4-(tert-butyyli)- 6-(sek-butyyli)fenoli (UV-350) 27.5.2022 27.11.2023
2-bentsotriatsol-2-yyli-4,6-di-tert-butyylifenoli (UV-320) 27.5.2022 27.11.2023

Lisätietoja:

Luvanvaraiset aineet

Kemikaalineuvonta, kysymyslomake tai puh. 0400 393 033 (puhelinajat maanantaisin ja tiistaisin kello 9.30–11.30, torstaisin kello 13–15)

REACH