Lyijy ja bisfenoli-A kiellettyjä kuluttajakemikaaleissa

Tukes
9.3.2018 10.18
Tiedote

 

Lyijyn ja bisfenoli-A:n saattaminen markkinoille kuluttajakäyttöön on ollut kiellettyä maaliskuun 2018 alusta. Samoin lyijyn ja bisfenoli-A:n markkinoille saattaminen kuluttajakäyttöön seoksissa on rajoitettu. Ko. aineita sisältävien kemikaalien pakkauksissa tulee olla merkintä ”Vain ammattikäyttöön. Endast för yrkesmässigt bruk”.

Lyijy ja bisfenoli-A on lisääntymiselle vaarallisina aineina lisätty REACH-asetuksen liitteen XVII rajoituksiin. Markkinoille ei saa saattaa kuluttajakäyttöön kemikaaleja, joissa

  • lyijypitoisuus on hiukkaskoosta riippuen suurempi tai yhtä suuri kuin 0,03 % tai 0,3 %
  • bisfenoli-A:n pitoisuus on suurempi tai yhtä suuri kuin 0,3 %

Kemikaalituoterekisterin mukaan bisfenoli-A:ta on useissa kuluttajakemikaaleissa, mm. liimoissa. Lyijyä saattaa olla esim. juotostinoissa.

Lyijyn ja bisfenoli-A:n lisäyksestä REACH-asteuksen liitteeseen XVII on säädetty komission asetuksessa (EU) 2017/1510.