Hyppää sisältöön

Lyijylle rajoituksia PVC-materiaaleissa 2024

Julkaisuajankohta 31.8.2023 10.06
Uutinen

29.11.2024 alkaen ei ole sallittua saattaa markkinoille PVC-esineitä, jos niiden lyijypitoisuus on yhtä suuri tai suurempi kuin 0,1 painoprosenttia PVC-materiaalista.

Komission asetuksessa (EU) 2023/923 säädetään lisäyksiä asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH-asetus) liitteen XVII nimikkeeseen 63 eli lyijyä koskeviin rajoituksiin. Asetuksella lisätään lyijyä koskeviin rajoituksiin kohta 15, jonka mukaan lyijyä ei saa saattaa markkinoille eikä käyttää esineissä, jotka on valmistettu vinyylikloridin polymeereistä tai kopolymeereistä (PVC), jos lyijypitoisuus on yhtä suuri tai suurempi kuin 0,1 painoprosenttia PVC-materiaalista.

Kohtaa 15 sovelletaan 29.11.2024 alkaen. Rajoitus ei koske PVC-esineitä, jotka saatetaan markkinoille ennen 29.11.2024.

Komission asetuksella pyritään ehkäisemään lyijyn haittoja ympäristölle ja terveydelle. Lyijy-yhdisteitä käytetään PVC-materiaaleissa pääasiassa rakennusteollisuudessa, esimerkiksi ikkunaprofiileissa, putkissa, johdoissa ja kaapeleissa.

Rajoitusta ei sovelleta seuraavissa poikkeustapauksissa

Kierrätettyä pehmeää PVC:tä sisältävät PVC-esineet ennen 28.5.2025.

Seuraavat kierrätettyä jäykkää PVC:tä sisältävät PVC-esineet ennen 28.5.2033, jos lyijypitoisuus on pienempi kuin 1,5 prosenttia kierrätetyn jäykän PVC:n painosta:

  • ulkokäyttöön tarkoitetut profiilit ja levyt rakennuksissa ja maa- ja vesirakennuskohteissa, lukuun ottamatta terasseja 
  • terasseihin tarkoitetut profiilit ja levyt sillä edellytyksellä, että kierrätettyä PVC:tä käytetään välikerroksessa ja että se on kokonaan peitetty PVC:stä tai muusta materiaalista, joka sisältää lyijyä alle 0,1 painoprosenttia, valmistetulla kerroksella 
  • suljettuihin tiloihin tai onteloihin tarkoitetut profiilit ja levyt rakennuksissa ja maa- ja vesirakennuskohteissa (kun pääsy tiloihin on estetty tavanomaisessa käytössä huoltotoimia lukuun ottamatta, esimerkiksi kaapelikanavat) 
  • rakennusten sisätiloihin tarkoitetut profiilit ja levyt sillä edellytyksellä, että profiilin tai levyn koko se pinta, joka asennuksen jälkeen suuntautuu rakennuksen oleskelutiloihin päin, valmistetaan käyttäen PVC:tä tai muuta materiaalia, joka sisältää lyijyä alle 0,1 painoprosenttia 
  • monikerroksiset putket (lukuun ottamatta juomavesiputkia) sillä edellytyksellä, että kierrätettyä PVC:tä käytetään välikerroksessa ja että se on kokonaan peitetty PVC:stä tai muusta materiaalista, joka sisältää lyijyä alle 0,1 painoprosenttia, valmistetulla kerroksella 
  • liitososat, eivät kuitenkaan juomavesiputkiin tarkoitetut.

Lyijyakkujen PVC-silikaerottimet ennen 28.5.2033.

Rajoitusta ei sovelleta elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuviin materiaaleihin ja tarvikkeisiin, sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin, pakkauksiin ja pakkausjätteisiin eikä leluihin.

Lisätietoa:
Komission asetus (EU) 2023/923
Rajoituksista Tukesin verkkosivuilla
Lyijystä ECHAn verkkosivuilla

REACH
 
Sivun alkuun