Hyppää sisältöön

Maakaasuputkistoissa on syttymis- ja räjähdysvaara – ole varovainen kaivutöissä!

Mediatiedote
Julkaisuajankohta 18.10.2021 8.45
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) tietoon on tullut tänä vuonna kuusi vaaratilannetta, jotka ovat johtuneet kaasuputken kolhimisesta maanrakennustöiden yhteydessä. Maakaasuputken vaurioituminen aiheuttaa vaaratilanteen, josta voi seurata vakava onnettomuus. Jotta onnettomuudet voidaan välttää, on maakaasuputken lähellä maankaivutyötä tekevän otettava aina yhteyttä kaasuyhtiöön ennen kaivutöiden aloittamista. Kaasuyhtiö näyttää maakaasuputkiston tarkan sijainnin maanrakennusurakoitsijalle ja muille putkiston lähellä työskenteleville. Näin varmistetaan kaivutöiden turvallisuus ja estetään vaaratilanteita.

– Maakaasuputkistoissa on erittäin helposti syttyvää ja räjähdysvaarallista kaasua. Kaasuputki on mitoitettu kestämään painetta, mutta sitä ei ole suojattu ulkopuolista kolhimista tai kuormitusta vastaan. Putki suojataan ulkopuolista kuormitusta vastaan vain esimerkiksi teiden ja junaratojen alituksissa, sanoo Tukesin ylitarkastaja Arto Jaskari

Vaaratilanne voi syntyä maanrakennusurakoitsijan kaivutöissä, maaperätutkimuksen yhteydessä, räjäytystöissä tai maanviljelyyn liittyvässä ojien kaivu- tai perkaustöissä. 

– Maakaasuputken vaurioitumisesta on seurauksena maakaasuvuoto. Tämä voi aiheuttaa voimakkaan räjähdysmäisen tulipalon, Jaskari varoittaa. 

Ohjeita kaivutyön tekijöille 

  • Kaivutyö on suunniteltava etukäteen.
  • Kaivutyöstä on ilmoitettava etukäteen kaasuyhtiölle, jos kaivutyötä joudutaan tekemään alle viiden metrin päässä maakaasuputkesta. Kaasuyhtiöt suosittelevat, että ilmoitus tehdään vähintään kolme päivää ennen kaivutyön aloittamista.
  • Kaasuyhtiö näyttää putken tarkan sijainnin. 
  • Kaasuyhtiö myöntää kaivuluvan. 

Mistä tiedät maakaasuputkiston sijainnin?

Maakaasuputket ovat noin metrin syvyydessä maan alla. Maastossa olevat maakaasuputkistot on merkitty valkoisilla merkintäpylväillä. Kaasuputkilinjan jokaiseen kohtaan näkyy kummastakin suunnasta vähintään yksi putkiston kulkua osoittava merkintäpylväs. Merkintäpylväissä on keltainen merkintäkilpi, jossa on kerrottu kaasuputken tarkempi sijaintitieto, kaasuyhtiön nimi ja puhelinnumero. 
maakaasulinjan merkintäkilpi.

Kuva maakaasulinjan merkintäkilvestä
 
Taajama-alueella putkisto voi olla merkitty kiintopiste- ja karttamerkinnällä. Maan alla kaasuputki on merkitty keltaisella nauhalla, jossa lukee MAAKAASU tai NATURGAS tai NATURAL GAS.

Maankaivutyötä tekevän on otettava aina yhteyttä kaasuyhtiöön ennen kaivutöiden aloittamista. Maakaasuputkien sijaintietoja löytyy kaupunkien ja kuntien rakennusvalvonnasta sekä johtotiedoista: johtotietopankki.fi  ja kaivulupa.fi.

Lisäksi korkeapaineisesta siirtoputkistoverkostosta löytyy tietoa Gasgridin nettisivuilta: Kaasuverkosto  ja karttasovellus kaasuputkiston sijainnista.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Arto Jaskari, p.029 5052 149
ylitarkastaja Suvi Perälä, p. 029 5052 134
sähköpostit muotoa: [email protected]

Linkkejä kaasuyhtiöiden oppaisiin, joissa käsitellään kaivutöitä maakaasuputken läheisyydessä

Muista maakaasulinja 

Muista kaasulinja, louhintaopas 

Liite

Tukesin tietoon on tullut tämän vuoden syyskuussa seuraavanlaisia vaaratilanteita:

1. Kaivinkone vajosi maakaasun siirtoputken päälle      
                   
Tela-alustainen 25 tonnin kaivinkone ajoi maakaasun siirtoputken suuntaisesti. Linjalla oli pehmeä suoperäinen kohta, johon kaivinkone vajosi. Koneen kuljettaja yritti peruuttaa pois kohteesta käyttäen koneen kauhaa apuna siinä kuitenkaan onnistumatta. Kaivinkoneen kuljettajan toiminta aiheutti putkelle vaurioita.

Vajonneen kaivinkoneen nosto oli vaativa operaatio. Siirtoputkistossa olevan kaasun painetta oli alennettu, mutta riski kaasuputken rikkoutumiselle ja räjähdykselle oli edelleen olemassa. Kone saatiin lopulta nostettua turvallisesti pois maakaasuputken päältä kahden kaivinkoneen avustuksella. Noston jälkeen putkiston kunto tarkastettiin, pinnoitevauriot korjattiin ja putki peitettiin.

vajonnut kaivinkone.

Kaivinkone vajosi ja juuttui maakaasun siirtoputken päälle


2. Kaivinkone katkaisi maakaasun jakeluputken 

Urakoitsija oli tilannut maakaasuputken näytön ennen vesijohtosaneerauksen aloitusta. Kaasuyhtiön valvoja oli käynyt näyttämässä kaasuputken sijainnin. Lisäksi kaivinkoneessa oli kartta kaasuputken sijainnista sekä laitteet, joista näki kaasuputken sijainnin reaaliaikaisesti.

Putken sijainnin näytöstä, kartasta ja laitteistosta huolimatta urakoitsija katkaisi kaasuputken kaivinkoneella. Kaasun virtaus kohteessa katkaistiin noin tunnin kuluttua onnettomuudesta ja putken korjaustyöt valmistuivat noin neljän tunnin kuluttua onnettomuusilmoituksesta kaasuyhtiölle. 

rikkoutunut jakeluputki.

Kaivutyössä rikottiin maakaasun jakeluputki

korjattu maakaasun jakeluputki.

Maakaasun jakeluputki korjattiin putkirikon jälkeen